Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 16 januari 2013

Den Haag steeds duurzamer dankzij D66

Vandaag is in het Atrium van het stadhuis een informatiescherm gepresenteerd, waarop te zien valt hoeveel energie de gemeente bespaart. Daarmee geeft het college gehoor aan een oproep van D66-raadslid Tobias Dander, om aan inwoners te laten zien wat de gemeente zelf doet voor een duurzaam Den Haag. Dander: “Met het nieuwe informatiescherm in het stadhuis laat de gemeente zien energiebesparing serieus te nemen. Als het afgesproken duurzaamheidscentrum er nu ook nog komt, neemt Den Haag een serieuze stap op weg naar een duurzame toekomst.”

Energiebesparing

Met een breed ondersteunde motie riep Dander in november het college op met een voorstel te komen voor energiebesparing in de gehele gemeentelijke organisatie. Daarbij moet ook inzichtelijk worden welke besparingen de maatregelen opleveren. Eerder stelde Dander al voor om een informatiescherm op te hangen in het stadhuis. “Met het scherm dat er nu hangt, kan iedereen die op het stadhuis komt precies zien hoeveel energie we besparen”, aldus Dander.

Duurzaamheidscentrum

Naast de gemeente die werk maakt van duurzaamheid, is het ook zaak dat inwoners van Den Haag weten wat zij zelf kunnen doen. Daarom is er in het coalitieakkoord de oprichting van een duurzaamheidscentrum afgesproken, waar inwoners en bedrijven informatie kunnen krijgen over energiebesparing en duurzame energie. De opzet van dat duurzaamheidscentrum wordt deze week door de raad besproken. Dander: “Er lijkt eindelijk schot te zitten in het uitwerken van de plannen voor een duurzaamheidscentrum. Nu moet de gemeente doorpakken en moet het centrum zo snel mogelijk operationeel gaan.

Hier treft u het voorstel over energiebesparingsbeleid in de gemeentelijke organisatie.

Hier treft u het voorstel over informatieschermen op het stadhuis.

Hier treft u meer informatie over het duurzaamheidscentrum.