Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 22 januari 2013

Open brief aan HTM

Op maandag 21 januari stuurde D66-raadslid Joost Sneller, samen met Arjen Lakerveld (VVD) en Abderrahim Kajouane (PvdA), een open brief naar HTM-directeur Dirk le Clercq. Die brief werd door veel media opgepikt, en staat in zijn geheel hier onder

 

Open brief aan HTM

Geachte heer Le Clercq,

Momenteel bent u hard bezig met het oplossen van de acute problemen die het openbaar vervoer in Den Haag door sneeuw en vorst ondervindt. Daar willen wij HTM niet van afleiden. Zodra dit achter de rug is, vragen wij echter uw aandacht voor een aantal zaken die naar de overtuiging van ondergetekenden gedegen evaluatie en structurele verbetering behoeven; om te zorgen dat een situatie zoals die zich de afgelopen dagen voor heeft gedaan definitief tot het verleden zal behoren.

Vrijwel iedereen kan begrip opbrengen voor het feit dat na het vallen van 20 – 30cm sneeuw in een nacht de volgende ochtend niet alle trams volgens schema rijden. Dat na 4 dagen nog steeds een fors aantal tramlijnen helemaal niet reed, wekte in bredere kring al meer verwondering. Over oorzaken hiervan en oplossingen hiervoor wisselen wij graag een keer uitgebreider met u van gedachten.

De gebrekkige informatievoorziening door HTM richting – potentiĆ«le – reizigers was de afgelopen week echter ronduit teleurstellend. Uw website is gedurende een groot deel van de week – waaronder de momenten dat deze het meest nodig was – niet te raadplegen geweest. Met als gevolg dat uw telefonische hulplijn soms praktisch
onbereikbaar was. Bovendien was de communicatie over de angepaste dienstregeling – en actuele vertrektijden – bij tramhaltes naar onze waarneming ondermaats. Zeker in het licht van de slechte ervaringen en toezeggingen de afgelopen jaren achten ondergetekenden deze gang van zaken onacceptabel. Uitlatingen van uw woordvoerder deze week gaven bovendien weinig blijk van serieuze zelfreflectie en gaven ons derhalve weinig aanleiding te verwachten dat deze problemen een volgende keer zullen zijn
opgelost. Vandaar ook dat wij deze open brief aan u schrijven.

U realiseert zich waarschijnlijk als geen ander de belangrijke rol die HTM in Den Haag vervult voor mensen: in hun woon-werkverkeer of anderszins. Wij gaan daarom graag in gesprek met u over de mogelijkheden om te zorgen dat meer tramlijnen kunnen blijven
rijden bij vorst en sneeuwval. Wij realiseren ons daarbij dat het volledig voorkomen van aanpassingen in de dienstregeling bij heftige weersomstandigheden altijd lastig zal blijven. Voor het op orde brengen van de – digitale – informatievoorziening door HTM ligt dit ons inziens anders. Wij vernemen dan ook graag van u op welke wijze u ervoor gaat zorgen dat uw reizigers zo spoedig mogelijk de dienstverlening krijgen die zij anno 2013 van een openbaar vervoerbedrijf mogen verwachten.

Met vriendelijke groet,

Joost Sneller, raadslid D66
Arjen Lakerveld, raadslid VVD
Abderrahim Kajouane, raadslid PvdA