Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 21 februari 2013

D66 wil meer duidelijkheid over erfpacht

Inwoners van Den Haag, in het bijzonder van Loosduinen, maken zich zorgen over de stijging van de kosten bij verlenging van de erfpacht. D66 is geen voorstander van erfpacht en heeft bovendien twijfels over de complexiteit van het systeem en de toegankelijkheid van relevante informatie. “Erfpacht is een noodzakelijk kwaad waar de gemeente nou eenmaal aanvast zit”, aldus D66-raadslid Tobias Dander. “Het moet voor inwoners van onze stad wel duidelijk zijn wat de regels precies zijn en wat ze in de toekomst voor kosten kunnen verwachten.”

Geïnformeerde keuze

Het bedrag dat inwoners van Loosduinen moesten betalen voor hun erfpacht, is 75 jaar geleden vastgesteld en sindsdien niet meer aangepast. Nu wordt dat bedrag opnieuw vastgesteld op basis van de huidige grondprijzen en moeten bewoners ineens ruim 20 keer zoveel betalen. Dander: “Hoewel het wel lijkt te kloppen wat er nu gebeurt, is het begrijpelijk dat mensen zich overvallen voelen door deze enorme stijging in hun woonkosten. Het is aan de gemeente om ervoor te zorgen dat inwoners weten wat ze kunnen verwachten en hoe het systeem werkt. Alleen dan kunnen ze bijvoorbeeld een geïnformeerde keuze maken over of ze wel een huis met erfpacht willen kopen.”

Afschaffen

Het liefst zou D66 zien dat er helemaal geen erfpacht meer zou bestaan in Den Haag. Er is echter in de gemeenteraad geen meerderheid om het af te schaffen en bovendien zou het afkopen ervan ook hoge kosten met zich meebrengen voor bewoners. “Erfpacht is een noodzakelijk kwaad waar Den Haag nog een hele tijd aan vast zal zitten. D66 wil daarom dat de gemeente geen nieuwe grond in erfpacht uitgeeft. Ook hebben wij het voor elkaar kregen dat het bedrag is gehalveerd dat mensen moeten betalen als ze de grond volledig in eigendom willen krijgen wanneer ze het erfpacht eeuwigdurend afkopen. Dat blijft toch een onrechtvaardige heffing die aanvoelt als een extra belasting op eigendom. Wat ons betreft wordt die ‘gevoelsbelasting’ helemaal afgeschaft.”

De vragen die Tobias Dander naar aanleiding van de commotie in Loosduinen heeft gesteld, vindt u hier.