Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 15 februari 2013

Ook in toekomst een groen Arendsdorp

De Serviceflat Arendsdorp is nodig aan vervanging toe. De huidige kleine appartementen zijn niet meer van deze tijd en leiden tot veel leegstand. Daarom sprak de gemeenteraad donderdag over de randvoorwaarden waar nieuwbouw in de toekomst aan moet voldoen. Dankzij de inzet van D66-raadslid Tobias Dander is de balans tussen financiële haalbaarheid en een groene toekomst voor het park, teruggebracht in de plannen die inmiddels door de Raad zijn aangenomen.

Aangepaste plannen

In de plannen van het college werd ruimte geboden aan een hoger gebouw dan er nu staat, met een groter vloeroppervlakte en dus een groter volume. Dat leidde echter tot weerstand bij omwonenden uit het Benoordenhout, die vrezen voor de impact op het groene karakter van het park. D66 spande zich in voor een aanpassing van de plannen. Met succes, want zowel hoogte – 35m in plaats van 40m – als oppervlakte – 27.000m2 in plaats van 28.000m2 – is op verzoek van D66 teruggebracht in de definitieve plannen. “Je ontkomt niet aan een groter gebouw als je ruimere en modernere appartementen wil aanbieden”, aldus Dander. “Door de hoogte en het oppervlakte terug te brengen, zijn we echter wel in grote mate aan de wensen van omwonenden tegemoet gekomen.”

Groen en rustig

Ook heeft de wethouder enkele toezeggingen gedaan om het groene en rustige karakter van het park te beschermen. Dander: “Parkeren gebeurt bij nieuwbouw ondergronds, een hele vooruitgang. Bovendien wordt de groene uitstraling van de Wassenaarseweg gehandhaafd door de huidige inrit te behouden. Tot slot heeft de wethouder ook nog toegezegd om afspraken te maken met de initiatiefnemers, waardoor een nieuw gebouw exclusief door senioren bewoond wordt. Een groen en rustig Landgoed Oostduin-Arendsdorp wordt op die manier ook in te toekomst gewaarborgd.”

De stukken bij het onderwerp treft u hier. Het amendement van Tobias Dander staat hier.