Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 19 maart 2013

Bedelverbod niet ideaal, wel noodzakelijk

D66 heeft ingestemd met de mogelijkheid om een lokaal bedelverbod in te voeren in Den Haag. Dat is de uitkomst van een discussie over openbare orde en veiligheid tijdens de raadsvergadering van 14 maart. De burgemeester heeft voortaan de bevoegdheid om een bedelverbod van beperkte duur in te stellen in specifieke gebieden, mits hij de gemeenteraad daarover vooraf informeert. “Het is geen ideaal middel”, aldus D66-raadslid Martijn Bordewijk. “In de mogelijkheid die de burgemeester nu heeft gekregen, hebben we daarom aangedrongen op voldoende waarborgen om zorgvuldige inzet van het verbod te garanderen.”

Niet lichtvaardig

Zoals bij alle ingrijpende maatregelen op gebied van openbare orde en veiligheid, gaat het instellen van een bedelverbod straks via een uitvoeringsbesluit dat altijd vooraf aan de Raad wordt gezonden ter reactie. Tevens is zo’n verbod onderhevig aan een beperkte duur en evaluatie en geldt het voor een bepaalde locatie. De burgemeester kan het middel inzetten in overleg met de ‘driehoek’ en met inwoners en ondernemers. Bordewijk: “D66 gaat niet lichtvaardig om met het instellen van verboden. Het verzoek kwam nu nadrukkelijk vanuit ondernemers en bewoners van de binnenstad, onderbouwd door onderzoek van de Binnenstad Ondernemers Federatie en cijfers van de politie. In dit geval biedt het bedelverbod een instrument om aangetoonde overlast tegen te gaan. Extra reden is dat er veel vermoedens zijn van bedelen in bendeverband, gerelateerd aan mensenhandel.”

Samenhang

Bordewijk heeft tevens de noodzaak tot samenhang met overig beleid benadrukt, bijvoorbeeld rond colporteurs – die door velen als hinderlijk worden ervaren – en ‘zorgmijders’ die moeilijk van straat te krijgen zijn. In het bijzonder maakt D66 zich zorgen over de plannen om de gebruikersruimte aan het Zieken te sluiten, als daardoor meer verslaafden in de problemen komen. Wethouder Baldewsingh (zorg) heeft op aandringen van D66 aangegeven het Zieken pas te sluiten “als daar passende maatregelen voor zijn genomen op een andere locatie.”

U kunt de inbreng van Martijn Bordewijk over het bedelverbod tijdens de raadsvergadering hier terugkijken.