Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 maart 2013

D66 dringt aan op aanpak scheefwonen in Den Haag

Als de Eerste Kamer vandaag instemt met het Woonakkoord, staat de gemeente Den Haag niets meer in de weg om de woningmarkt vlot te trekken. Vorige week riep D66 de gemeente al op om werk te maken van de uitgebreide mogelijkheden voor startersleningen en investeringen in duurzaamheid. Nu moet de woningcorporaties in Den Haag ook het scheefwonen aanpakken. “De helft van de corporatiewoningen in de nieuwe Haagse wijken wordt bewoond door mensen met een hoger inkomen”, aldus D66-raadslid Irene van Geest. “Met een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen juist die bewoners een prikkel om te verhuizen naar een koophuis of de vrije huursector. Daarmee geef je een impuls aan de woningmarkt. Daarom moet de gemeente de corporaties aansporen hier werk van te maken.”

Woonakkoord

In het Woonakkoord is geregeld dat de corporaties een inkomensafhankelijke huurverhoging mogen heffen. Met ingang van 1 juli 2013 is het mogelijk dat de hogere inkomens (boven de €43.000) vier procent huurverhoging krijgen, terwijl de laagste inkomensgroep niet meer dan anderhalf procent huurverhoging krijgt. Scheefwoners Krijgen een prikkel om door te verhuizen, wat bovendien makkelijker wordt in combinatie met de ruimere startersleningen. Op die manier blijft gesubsidieerde woningbouw betaalbaar en beschikbaar voor mensen die dat echt nodig hebben. Van Geest: “De maatregelen in het Woonakkoord staan niet op zichzelf. Door een goed pakket van verschillende mogelijkheden, wordt het voor veel mensen makkelijker om een woning te zoeken die beter bij hun persoonlijke situatie past. Dat is rechtvaardig voor lagere en hogere inkomens. De gemeente moet daarop in spelen door corporaties aan te sporen de huurverhoging door te voeren.”

Onderzoek

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deed in 2012 onderzoek naar het aantal scheefwoners in Den Haag. Daaruit bleek dat in de Haagse nieuwbouwwijken bijna 50 procent van alle corporatiewoningen bewoond wordt door scheefwoners. Aangezien in veel van die wijken de corporatiewoningen zo’n tweederde van alle huurwoningen uitmaken, gaat het dus om een aanzienlijk probleem.

De schriftelijke vragen treft u hier.