Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 15 maart 2013

Dankzij D66 meer duidelijkheid over erfpacht

De gemeente gaat bewoners beter informeren over waar zij wat betreft erfpacht rekening mee moeten houden. Dat is de uitkomst van vragen die D66-raadslid Tobias Dander aan het college heeft gesteld. “Erfpacht is een noodzakelijk kwaad waar Den Haag helaas mee opgescheept zit. Het gaat om heel veel contracten en veel geld, dus daar kom je niet 1-2-3 vanaf”, aldus Dander. “De gemeente kan en moet wel meer doen om inwoners te informeren over wat zij precies kunnen verwachten. Het is goed dat het college daar nu werk van gaat maken.”

Loosduinen

Inwoners van Loosduinen kregen recent te horen dat ze per 1 januari 2016 een drastische stijging van de kosten bij verlenging van erfpacht kunnen verwachten. Veel inwoners viel dat rauw op hun dak. Dander: “Dat de kosten na 75 jaar lang gelijk te zijn gebleven stijgen, is helaas niet te voorkomen. Dat is helemaal volgens de afspraak die in de erfpachtcontracten is vastgelegd. Maar het moet voor inwoners wel duidelijker zijn wat ze wanneer kunnen verwachten. Door meer informatie over erfpacht – per wijk en per huis – online en op papier inzichtelijk te maken, komen inwoners minder voor een verrassing te staan. Zo heeft de gemeente beloofd de einddatum van de erfpacht af te drukken op de jaarlijkse factuur die huiseigenaren ontvangen voor de WOZ-belasting. Bovendien gaat de gemeente meer informatie geven over de mogelijkheden om het volledige juridische eigendom te verwerven.”

Kritisch

D66 blijft kritisch op de ‘gevoelsbelasting’ die de gemeente heft als mensen grond volledig in eigendom willen krijgen. Zeker in situaties waarbij het gaat om het uitgeven van nieuwe grond – waarbij dus nog geen sprake is van erfpacht zoals op Vroondaal – is het vreemd dat de gemeente mensen extra laat betalen als ze kiezen voor volledig eigendom in plaats van erfpacht. “Het voelt toch als een extra belasting als je de gemeente bij de aankoop van nieuwe grond een paar procent moet betalen bovenop de waarde van die grond”, aldus Dander. “D66 is er in geslaagd om die ‘gevoelsbelasting’ te halveren in deze raadstermijn. De komende jaren zullen we ons blijven inspannen voor afschaffing daarvan.”

De schriftelijke vragen, inclusief de antwoorden van het college, treft u hier in PDF.