Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 maart 2013

Denk mee over groene en leefbare stad achter de duinen

Datum: 20 maart 2013
Plaats: Stroom Den Haag, Hogewal 1-9, 20:00 uur

De paragrafen Ruimte en Duurzaamheid voor het Haagse verkiezingsprogramma 2014-2018 zijn in concept gereed. De Permanente Programmacommissie (PPC) kijkt terug op een aantal inspirerende sessies met deskundigen van de werkgroep Ruimte en met een aantal groene wegbereiders. Nu is het woord aan de leden. De PPC nodigt je van harte uit om mee te discussiëren over de conceptparagrafen Ruimte en Duurzaamheid die er nu liggen. Ruimte en Duurzaamheid hebben veel met elkaar gemeen, denk alleen al aan de nodige verduurzaming van de Haagse woningvoorraad. Daarom combineert de PPC deze twee thema’s in één bijeenkomst.

Waarom zou ik?

D66 streeft naar een klimaatneutraal Den Haag in 2040. Voor D66 is ‘duurzaamheid’ meer dan een doelstelling: het zegt in wat voor de stad de Hagenaar wil leven: een groen en gezond Den Haag. D66 is niet alleen de partij van innovatieve groene ideeën, D66 staat voor een cultuuromslag in het denken over duurzaamheid, bij burgers en overheid. In concurrentie met andere steden is Den Haag aantrekkelijk door haar groene en historische karakter en ligging aan zee. Ten aanzien van de woningmarkt, winkels, kantoren en bereikbaarheid kan Den Haag de komende tijd niet stil zitten om de aantrekkingskracht van de stad voor wonen, werken en recreëren verder te vergroten.

Ongetwijfeld hebben de leden daar een mening over. De PPC is ervan overtuigd dat de huidige conceptparagrafen de D66-visie op onze groene woon-, winkel- en ondernemersstad goed weergeeft. Nu is de PPC benieuwd of de leden dat ook vinden.

Waar, wanneer, hoe? Kom op woensdag 20 maart aanstaande om 20:00 uur naar Stroom Den Haag, Hogewal 1-9. Meld je aan door een mailtje te sturen naar m.schmets@nwo.nl Na aanmelding ontvang je per e-mail beide conceptstukken. Drankjes zijn voor eigen rekening.

De conceptparagrafen zullen kort worden ingeleid door leden van de projectgroepen Ruimte en Duurzaamheid. De avond is vervolgens geopend voor vragen en discussie. Laat je stem gelden en praat mee!

Wellicht interessant is dat in de ruimte naast die waar de bijeenkomst gehouden wordt op dat moment een tentoonstelling gaande is over het werk van Luc Deleu. Deze Belgische architect heeft “vanuit een oprecht engagement met actuele vraagstukken als de duizelingwekkende groei van de wereldbevolking, de onevenwichtige voedselproductie, de immer oprukkende milieuvervuiling en de frictie tussen het individu en de maatschappij, een ‘eco-centrische’ vorm van urbanisme op wereldschaal ontwikkeld, die de naam Orbanisme draagt.” Deze tentoonstelling, die mooi aansluit bij beide thema’s van onze bijeenkomst, is tijdens de avond voor ons toegankelijk.