Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 maart 2013

De Great Books Club gaat verder. Lees jij mee?

Na twee succesvolle bijeenkomsten in 2012, wordt het programma van de politieke filosofische leesclub van D66 Den Haag voortgezet in 2013.

Het idee van de Great Books Club is dat gemotiveerde deelnemers met elkaar discussiëren over de belangrijkste boekwerken in de (westerse) filosofie. In 2012 lazen we twee bekende boeken van grote politiek filosofen: ‘On Liberty’ van John Stuart Mill, ‘the Open Society and Its Enemies’ van Karl Popper. In 2013 gaan we verder met ‘Identity and Violence’ van Amartia Sen en ‘Two Concepts of Liberty’ van Isaiah Berlin.

Tweemaal per jaar vindt er een bijeenkomst van de leesclub plaats. De definitieve data worden aangekondigd in de nieuwsbrief van de afdeling. Iedere bijeenkomst zal onder leiding staan van een ervaren gespreksleider die het te bespreken boek goed kent en thuis is in de politieke filosofie.

De eerstvolgende bijeenkomst van de Great Books Club staat voor begin april gepland, en tijdens deze avond zal ‘Identity and Violence’ van Amartia Sen worden besproken.

Geïnteresseerd? Meld je aan door een mailtje te sturen naar Klaus de Rijk, greatbooks@d66denhaag.nl.

Veel plezier met lezen – en tot snel!

Meer over Amartya Sen – Identity and Violence, The Illusion of Destiny (2006)

De mensheid lijkt in toenemende mate te worden verdeeld langs religieuze en culturele scheidslijnen. Deze illusie van de enkelvoudige identiteit vergroot de kans op conflict en geweld. Nobelprijswinnaar Amartya Sen betoogt in zijn boek ‘Identity and Violence’ dat dit voorbijgaat aan hoe mensen zichzelf zien in termen van bijvoorbeeld beroep, klasse, moraal of gender. Een beter begrip van de meervoudige identiteit die wij als mensen allemaal hebben, is van groot belang voor het terugdringen van conflict en geweld. Onze mogelijkheid om in vrijheid te redeneren en keuzes te maken is daarbij essentieel: “The need to recognize the role of reasoning and choice in identity-based thinking is (…) both exacting and extremely important.”

Amartya Sen kreeg in 1998 de Nobelprijs in de economie voor zijn theoretisch werk over de ethische aspecten van de economie, en zijn strijd tegen de armoede in de wereld. Hij schreef onder andere On Ethics and Economics, Development as Freedom en The idea of Justice.