Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 maart 2013

Woonakkoord kans voor Haagse woningmarkt

Onlangs sloot het kabinet het woonakkoord met D66, Christenunie, SGP en coalitiepartijen VVD en PvdA. Daarin staat een aantal maatregelen, die voor de woningbouw in Den Haag van belang kunnen zijn. D66-raadslid Irene van Geest ziet hierdoor kansen voor de gemeente om de woningmarkt te stimuleren: “In het woonakkoord is extra geld vrijgemaakt voor startersleningen en duurzaamheid, twee belangrijke onderwerpen die de woningbouw een positieve impuls kunnen geven.”

Startersleningen

In 2013 verhoogt het Rijk de bijdrage aan de startersleningen van 20 naar 50 miljoen euro. “Met de verhoging van de rijksbijdrage kunnen veel meer mensen gebruik maken van een starterslening”, aldus Van Geest. “Juist voor starters is het moeilijk om een huis te kopen. Een starterslening helpt hen daarbij. Als starters dan een huis kopen, kunnen de verkopers ook weer een nieuw huis kopen. Zo komt de woningmarkt weer in beweging.”

Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid komt er een investeringsfonds van 150 miljoen voor energiebesparende maatregelen in de gebouwde omgeving. De markt zal dit fonds aanvullen tot 600 miljoen. D66-raadslid Tobias Dander ziet een mooie kans voor Den Haag: “De gemeente wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Veel investeringen in het energiezuiniger maken van woningen verdienen zichzelf terug, maar de eigenaren hebben vaak moeite om die investering nu te financieren. Het investeringsfonds voor duurzaamheid kan hen daarbij helpen.”

Den Haag

D66 heeft het college gevraagd de kansen die er liggen te pakken door gebruik te maken van de mogelijkheid tot uitbreiding van startersleningen en door het investeringsfonds in de stad te promoten. Van Geest: “Het is nu aan het college om de kansen die er liggen in Den Haag ook echt te pakken. De gemeente moet corporaties en particuliere eigenaren op de mogelijkheden van het fonds wijzen.”

De schriftelijke vragen treft u hier.