Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 14 oktober 2013

D66 leden steunen verkiezingsprogramma unaniem

Tijdens de Algemene Afdelingsvergadering van zaterdag 12 oktober hebben de leden van D66 unaniem ingestemd met het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Tijdens de drukbezochte vergadering sprak een overtuigende meerderheid van de leden ook haar steun uit voor de bouw van het Spuiforum. Na de vergadering, die bijna de hele dag in beslag nam, is D66 klaar voor de campagne. In eenheid zetten de leden de schouders onder een mooi resultaat op 19 maart 2014.

Populisme
In haar speech benadrukte lijsttrekker Ingrid van Engelshoven de noodzaak om samen werk te maken van de uitslag op 19 maart. Er staat immers veel op het spel. “Het traditionele midden dreigt terrein te verliezen aan het populisme op de flanken”, aldus Van Engelshoven. “Ook omdat die traditionele partijen soms teveel de oren naar die flanken laten hangen. Waarom pleit je er anders voor om alle sociale voorzieningen dicht te gooien voor nieuwkomers, zoals de VVD, en bestempel je Europese arbeidsmigranten vooral als probleem, zoals de PvdA.”

“In de Internationale Stad van Vrede en Recht, meer dan waar ook op de wereld, moet iedereen zichzelf kunnen zijn, zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen. […] Daarom weiger ik de idiotie van de PVV te negeren. Ik wil niet wonen in een stad waar mensen dagelijks in de hoek worden gezet, waar angst voor wat vreemd of anders is, bepaalt hoe we met mensen omgaan. De samenwerking die de PVV internationaal zoekt met het Vlaams Belang, het Front National, de FPÖ en de Lega Nord, zegt voldoende over het soort stad dat de PVV met Den Haag voor ogen heeft. Ik zal iedere gelegenheid aangrijpen om dat te bestrijden.”

Ondernemende mensen
Zelf zette de lijsttrekker er een beeld tegenover van een stad waarin ondernemende mensen de ruimte krijgen om zichzelf te ontwikkelen en ze de verantwoordelijkheid voor de toekomst toekomst van Den Haag kunnen en willen dragen. “Ondernemende mensen willen zelf verantwoordelijkheid dragen. Wij moeten zorgen dat ze daarvoor de ruimte krijgen. Als wij ons presenteren als dé onderwijspartij, is dat dan ook meer dan een gimmick, een dogma of een soundbyte.”

“Onderwijs biedt mensen kansen om zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien, om zichzelf én zelfstandig te worden. Onderwijs biedt uitzicht op werk en een inkomen, of dat nou uit een baan komt of uit een eigen bedrijf. Onderwijs stelt mensen in staat om hun eigen leven en leefomgeving in te richten. Onderwijs biedt perspectief, geeft mensen vertrouwen in de toekomst.”

Spuiforum
Tijdens de vergadering werd ook uitgebreid gesproken over het Spuiforum. Op 18 juli nam de gemeenteraad al het besluit dat er aan het Spuiplein een nieuw onderkomen gebouwd moet worden voor het Nederlands Danstheater, het Residentie Orkest, het Koninklijk Conservatorium en het Dans- en Muziekcentrum. Daarbij werd nog wel pas op de plaats gemaakt om ruimte te bieden aan de uitwerking van een alternatief plan van Werkgroep Dooievaar om de huidige zalen te renoveren. Aan de hand van twee amemendenten en vier moties stemden de leden in overtuigende meerderheid voor het Spuiforum, zowel in het verkiezingsprogramma als in de koers van de huidige fractie.

De vergelijking tussen het alternatieve plan voor renovatie en het Spuiforum was volgens van Engelshoven “glashelder: renovatie betekent meer slopen en meer kosten. Daarom heb ik, samen met Marjolein in het college maar ook persoonlijk als lijsttrekker van D66, een definitieve keuze gemaakt voor het Spuiforum. […] Al zeven jaar staan wij duidelijk in deze discussie en al zeven jaar maken wij, met steun van de leden, zorgvuldige afwegingen om tot ons standpunt te komen. Ik vind dat wij moeten staan voor consistente en betrouwbare politiek. Laten we niet, geleid door angst, na zeven jaar ineens als een blad aan de boom omslaan en van gedachte veranderen.”

Klaar voor de campagne
Aan het eind van de ledenvergadering was het beeld helder: D66 Den Haag is klaar voor de campagne. De kandidaten presenteerden zich zaterdag aan de leden, twee leden traden toe tot het bestuur en het verkiezingsprogramma werd unaniem aangenomen. Of, zoals Van Engelshoven haar speech afsloot: “Elections are won, one vote at a time. Als we daar in de komende 158 dagen minimaal 30.000 keer in slagen, wordt de eindstreep van deze coalitie en van de campagne waar we vandaag mee beginnen, het startschot van een mooie periode voor onze partij en voor onze stad.”

Foto via Den Haag Marketing.