Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 3 februari 2014

D66 lanceert Haags Fietserspact

D66 heeft vandaag het Haags Fietserspact gelanceerd en roept alle politieke partijen op om zich daarbij aan te sluiten. Op die manier wil D66 ervoor zorgen dat het fietsbeleid voldoende prioriteit krijgt van een volgend stadsbestuur, ongeacht de samenstelling daarvan. “De komende jaren moet Den Haag voorrang geven aan de fiets”, aldus D66-kandidaat raadslid Robert van Asten. “Op die manier kunnen we een bijdrage leveren aan de doorstroming van het verkeer en de kwaliteit van de lucht. Gelukkig zien we dat veel politieke partijen het belang van de fiets in hun verkiezingsprogramma onderschrijven. Ik hoop dan ook op veel handtekening onder het Haags Fietserspact.”

Fietspaden en -stallingen
In het Haags Fietserspact staan vier concrete en ambitieuze doelen die de gemeente kan realiseren tussen 2014 en 2018. Die doelen zijn geformuleerd met oog voor de verkiezingsprogramma’s van verschillende partijen en voor de haalbaarheid ervan. Van Asten: “D66 wil dat het aanleggen van goede en veilige fietspaden de komende jaren prioriteit heeft. Ook moeten we werk maken van fietsenstallingen in de binnenstad en in woonwijken. Met de vier concrete doelen die we in het Haags Fietserspact hebben geformuleerd, twee over fietspaden en twee over fietsenstallingen, kunnen we meer Hagenaars op de fiets te krijgen.”

Doelen
De doelen zoals die in het Haags Fietserspact zijn geformuleerd luiden:
1. In 2018 is het aantal betegelde fietspaden gehalveerd.
2. In 2018 telt Den Haag tien sterroutes.
3. In 2018 zijn er minimaal vijftien buurtstallingen bijgekomen.
4. In 2018 telt de binnenstad 2500 extra gratis stallingsplekken.
Alle partijen wordt gevraagd om uiterlijk 7 februari kenbaar te maken of ze het Haagse Fietserspact mede willen ondertekenen.

Het volledige Haags Fietserspact:
[pdfjs-viewer url=http://d66denhaag.nl/wp-content/uploads/2014/02/Haags-Fietserspact-DEF.pdf viewer_width=550px viewer_height=700px fullscreen=true download=true print=true openfile=false]

Foto via de beeldbank van Den Haag Marketing.