Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 8 maart 2014

D66 viert Internationale Vrouwendag

Zaterdag 8 maart 2014 is het Internationale Vrouwendag. Tegenwoordig leeft de vraag in Nederland of een dag als deze nog nodig is. Hoe denkt Ingrid van Engelshoven, wethouder van Onderwijs en Dienstverlening in Den Haag, stadsdeelwethouder van Haagse Hout en één van de twee vrouwen (beiden D66) in het college van Burgemeester en Wethouders, over de noodzaak van vrouwenemancipatie en van Internationale Vrouwendag?

Als kind werd Ingrid van Engelshoven door haar ouders gestimuleerd om als vrouw op eigen benen te staan. Ze is dan ook trots op dat haar 14-jarige dochter die het vanzelfsprekend vindt dat zij twee werkende ouders heeft. Van Engelshoven is van mening dat de belangrijkste stap naar gelijkheid deze economische zelfstandigheid is. “Ellende voor vrouwen komt voort uit financiële afhankelijkheid. Het gaat daarbij om huiselijk – en seksueel geweld, maar ook om armoede. Veel te veel vrouwen in Nederland en in het buitenland krijgen daarmee te maken.”

3 miljoen naar volwasseneneducatie
Een speerpunt uit de campagne van D66 Den Haag is dan ook om 3 miljoen euro te investeren in volwassenenonderwijs. “Zo kun je vrouwen die een taalachterstand of geen diploma hebben stimuleren om uiteindelijk een beroepsopleiding te volgen. Het is een opstap naar economische zelfstandigheid waardoor vrouwen op eigen benen kunnen staan. De grootste groep vrouwen in de bijstand is namelijk die van alleenstaande moeders. Dat heeft te maken met moeders die te laag zijn opgeleid, niet gewend zijn om te werken en economisch afhankelijk waren van hun man. De consequentie daarvan is dat hun kinderen opgroeien in armoede. Ik vind dat je daar een grote verantwoordelijkheid in hebt en dat je die situatie moet verbeteren voor de vrouwen en de kinderen.”

Moeders met een carrière
In Den Haag is de arbeidsparticipatie van vrouwen slechts 60 procent. Van Engelshoven haakt daarop in: “Het is inderdaad een erg laag percentage. Het heeft met name te maken met een cultuur in Nederland waarin moeders met een carrière vaak als minder goede moeders worden bestempeld. Vrouwen onderling vallen elkaar daar erg in af. Op een dag als Internationale Vrouwendag pleit ik dan ook voor meer solidariteit onderling.” Het is een Nederlands verschijnsel dat men denkt dat een fulltime baan nauwelijks te combineren is met moederschap en dat een carrière dus ten kosten gaat van de kinderen. “Ik had laatst een bespreking met een collega van mij, de Wethouder Onderwijs in Helsinki, die drie jonge kinderen heeft. De bespreking vond plaats tijdens het ontbijt en ik vroeg toen aan haar: ‘Is deze tijd geen probleem, want jij hebt drie jonge kinderen die naar school toe moeten?’ Toen vertelde ze mij dat het daar heel gebruikelijk is dat kinderen zelf hun boterhammen smeren en zelf met de bus naar school gaan, omdat alle moeders werken. De kinderen worden daar op veel jongere leeftijd zelfstandig. Op het punt van de arbeidsparticipatie van vrouwen loopt Nederland echt achter.”

Vrouwen in de politiek
Naast de lage arbeidsparticipatie signaleert zij bovendien het probleem dat vrouwen in de politiek en in hoge bestuurlijke functies ondervertegenwoordigd zijn. “Het is bijvoorbeeld opmerkelijk dat D66 in het College in Den Haag de enige twee vrouwen levert. Als dat meer fiftyfifty zou zijn, zou je een andere sfeer krijgen. Zeker in de politiek. Het ‘hanerige’ in debatten en discussies, wat ik ook wel verplassen noem, doen vrouwen anders dan mannen. Ze zijn praktischer ingesteld, minder uit op strijd en meer bezig met problemen signaleren en oplossingen zoeken. Voor je arbeidsorganisatie is het gewoon goed om een mix van mannen en vrouwen te hebben, zodat je als bedrijf ook een goede weerspiegeling van de samenleving bent. Maar vrouwen moeten wel worden aangenomen op hun capaciteiten en niet op een quotum. Ik zou me daar zelf ook heel ongemakkelijk bij voelen”, legt Van Engelshoven uit.

Kinderopvang
Maar hoe kun je moeders stimuleren om aan het werk te blijven en te streven naar een carrière? “Kinderopvang is daarvoor heel belangrijk”, legt Van Engelshoven uit. “Zeker de laatste jaren is opvang veel te duur geworden, omdat er veel op bezuinigd is. Dat is echt een groot probleem. Je ziet momenteel dat veel kinderen van de crèche af worden gehaald vanwege de kosten. Veel vrouwen maken naar aanleiding van de kosten van kinderopvang in vergelijking tot hun maandelijkse inkomen de afweging om huismoeder te worden. Daardoor zijn ze vaak vier à vijf jaar van de arbeidsmarkt af en komen daarna moeilijker aan een baan, zeker in deze tijd waarin de concurrentie groot is. Ik probeer mensen er zelf vaak van te overtuigen om dat financiële offer te brengen, omdat je daar later van profiteert, maar eigenlijk moet het gewoon beter geregeld zijn in Nederland. Kinderopvang moet een betaalbare voorziening zijn.”

Brede Buurtschool
Om daar een oplossing voor te zoeken investeert D66 zowel landelijk als in Den Haag in de 0 tot 12 school, de Brede Buurtschool, waar kinderen van jongs af aan naartoe kunnen en waar een breed dagprogramma beschikbaar is. Vanuit de school wordt er naschoolse opvang geregeld met bijvoorbeeld aandacht voor cultuur en sport. Er is sprake van een uitbreiding van het aantal uren en samenwerking tussen bijvoorbeeld kinderopvang, peuterspeelzaal en de buurt. “De Brede Buurtschool is voor veel scholen inmiddels een standaard manier van denken. Daar hebben wij ons in de afgelopen jaren als D66 enorm voor ingezet en met resultaat. Daar ben ik echt heel trots op.”

Internationale Vrouwendag
De belangrijkste stap naar gelijkheid is voor Van Engelshoven dus om ervoor te zorgen dat vrouwen economisch zelfstandig zijn en dat die onafhankelijkheid vanzelfsprekend wordt in de maatschappij. “De arbeidsparticipatie van vrouwen is te laag. Teveel alleenstaande vrouwen zitten in de bijstand en hebben kinderen die in slechte omstandigheden opgroeien. Daarnaast verdienen vrouwen voor hetzelfde werk toch nog minder dan hun mannelijke collega’s en zitten er te weinig vrouwen in bestuurlijke topfuncties. Daarom is Internationale Vrouwendag voorlopig helaas nog nodig! En hoe je het op kunt lossen? “Allereerst door te zorgen voor goed onderwijs voor zowel jongeren als ouderen en dat er toegankelijkere opvang voor kinderen is”, besluit van Engelshoven.

Auteur: Marianne van Exel.