Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 2 mei 2014

Goede sfeer bij onderhandelingen coalitievorming

Sinds donderdag 24 april zijn D66, PvdA, HSP, VVD en CDA met elkaar in overleg in het kader van de coalitievorming in Den Haag. “De onderhandelingen vinden plaats in een goede en constructieve sfeer”, aldus onderhandelaar Tom de Bruijn. Hij is Staatsraad (Raad van State) en zit de onderhandelingen voor op verzoek van D66-fractievoorzitter Ingrid van Engelshoven.

De Bruijn: “Alle partijen geven aan te willen komen tot een gedragen en ambitieus akkoord dat tot doel heeft de grote opgaven voor de stad de komende periode voortvarend op te pakken. Belangrijke onderwerpen zijn in dat licht aan de orde geweest. Er is overeenstemming over een gedeelde visie voor de stad. Samen met de betrokken partijen zullen we de komende periode verder onderzoeken hoe de verschillen van inzicht overburgd kunnen worden, om te komen tot een daadkrachtige agenda voor de toekomst van deze stad onder een stabiel bestuur.”

Eerdere voortgangsberichten rond de coalitievorming treft u hier:
Bijdrage Ingrid van Engelshoven raadsdebat 17 april
Tweede voortgangsbericht 14 april
Eerste voortgangsbericht 9 april