Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 24 oktober 2014

Spuikwartier: de stand van zaken

Naar aanleiding van de presentatie van het raadsvoorstel inzake het nieuwe Spuikwartier mocht ik de leden namens de fractie hierover bijpraten. Een mooie gelegenheid om vragen te beantwoorden en te ontdekken waar de zorgen over het project bij de leden zitten. Voor mij goede input om mee te nemen tijdens de commissievergaderingen aankomende week.

De coalitievorming

Allereerst ging het over de historie. Het aangenomen plan om het Spuiforum te bouwen werd bij de coalitieonderhandelingen ter zijde geschoven en besloten werd een nieuw plan op tafel te leggen. Belangrijke eisen daarbij waren dat het niet duurder mocht worden, er maximaal een jaar vertraging door zou optreden en dat het Koninklijk Conservatorium, het Nederlands Danstheater en het Residentieorkest samen 1 pand zouden gaan delen.

De Marktconsultatie

Wethouder Wijsmuller heeft die opdracht uitgewerkt en is daarbij niet over één nacht ijs gegaan. Voor de zomer is er een marktconsultatie uitgezet. Hier hebben 12 consortia van architecten en bouwers antwoorden gegeven op vragen vanuit de gemeente over (o.a.) de manier van aanbesteden, het tijdspad en de gebiedsontwikkeling. Die informatie is gebruikt ten behoeve van het Raadsvoorstel waarover op 6 november een besluit moet worden genomen in de Gemeenteraad.

De Stadsgesprekken

Een duidelijk opdracht die de wethouder meekreeg na de verkiezingen was om het draagvlak voor het plan te vergroten. Waar “onze” Marjolein de Jong al een stadstournee was begonnen, zijn deze gesprekken nu voortgezet. Tijdens deze gesprekken kregen de aanwezigen alle ruimte om Wijsmuller te bevragen over de plannen en suggesties aan te dragen voor onder andere de inrichting van het Spuiplein en publieke ruimte. Een verslag, met video is hier terug te lezen en te bekijken. Oud-Raadslid Irene van Geest gaf bij de ledenavond de zeer nuttige opdracht mee om er voor te zorgen dat gemeente en bouwers ook de komende jaren tijd en budget uittrekken om voor een goede communicatie te zorgen. Dit zal ik zeker meenemen bij de behandeling in de commissie en raad.

Het Raadsvoorstel

De Aanpak Gebiedsontwikkeling Spuikwartier betreft een breder voorstel dan de oude Spuiforum-plannen. Binnen de kaders van de zogeheten bouwenvelop (tussen Spuiplein, Turfmarkt, Schedeldoekshaven en Nieuwe Haven) wordt aan consortia van o.a. bouwers, ontwikkelaars en architecten gevraagd om een gebouw te ontwerpen voor de genoemde instellingen en een gebiedsvisie te presenteren. Binnen deze gebiedsvisie moet ook worden aangegeven waar en hoe zij woningen, winkels en horeca willen inplannen én hoe ze het gebied goed willen inpassen als verbinding tussen Rivierenbuurt en Centrum.

De Aanbesteding

De Gemeente verlangt van consortia dat zij met een plan komen voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud, een zogeheten Design, Build and Maintain opdracht. Door hen voor alle drie de fasen verantwoordelijk te maken wordt de bouwer uitgedaagd om een gebouw te ontwerpen en te bouwen dat ook zeer duurzaam en goedkoop is in onderhoud. De gemeente zal immers een maximaal bedrag van € 176 miljoen betalen.
Partijen kunnen zich nu reeds inschrijven middels een Europese aanbesteding. In deze fase wordt geen ontwerp en visie gevraagd maar een zeer uitgebreid C.V. Partijen moeten referenties overleggen om aan te tonen dat ze ervaring hebben met dit soort projecten en natuurlijk of ze een dergelijke opdracht ook financieel en technisch kunnen uitvoeren. De drie meest gekwalificeerde consortia gaan door naar de volgende fase.

De Eisen

De drie consortia die in de vorige fase geschikt bevonden zijn, moeten aan bepaalde kaders voldoen. Het gebouw mag niet meer kosten dan de € 176 miljoen en het Programma van Eisen, opgesteld door de toekomstige gebruikers van het pand over de inrichting van zalen etc., moet verplicht worden gevolgd.
Daarnaast zal het plan worden beoordeeld op de punten architectuur, samenhang met omgeving, gebiedsvisie en nog vele andere eisen. Deze zullen afzonderlijk worden beoordeeld door experts (elk criterium door meerdere experts) en de beoordelingen worden in de kluis bij een notaris gelegd totdat alle beoordelingen binnen zijn en bekeken kan worden welk ontwerp als beste uit de bus komt. Dat plan wordt dan uitgevoerd en het bijbehorende gebouw zal worden neergezet. In september 2019 moeten de deuren van de nieuwe theaters dan openslaan.

Rol van de Gemeenteraad

Met de leden is uitgebreid gesproken over de rol van de gemeenteraad. Er is doelbewust de keus gemaakt om de beoordeling van eisen niet in de handen van de politiek te leggen maar juist bij stedenbouwkundige experts, architecten etc. De gemeenteraad heeft de komende weken echter een uiterst belangrijke taak. Alle kaders en eisen waaraan de consortia moeten voldoen, moeten nu worden besproken, aangescherpt en gespecificeerd. De paar honderd technische vragen die de afgelopen tijd al op de wethouder werden afgevuurd laten zien dat de raadsleden dit donders goed begrijpen en het naadje van de kous willen weten.

En D66?

Als groot voorstander van het plan om voor het Residentie Orkest, NDT en Koninklijk Conservatorium een gezamenlijk, nieuw gebouw neer te zetten zijn wij uiteraard content met de afspraak in het coalitieakkoord hierover. Dat nu een veel groter gebied ontwikkeld zal worden geeft de kans om dit deel van het centrum “af” te maken. Daarom zullen wij tijdens de commissievergaderingen aandacht vragen om ervoor te zorgen dat het gebouw zo duurzaam mogelijk wordt neergezet; een echt voorbeeldpand voor de 21ste eeuw, zodat het Spuikwartier echt die verbindende functie gaat krijgen tussen Rivierenbuurt en Plein en tussen Oude Centrum en het moderne Wijnhavenkwartier.
We moeten in 2019 trots kunnen zijn op wat er is neergezet, net als de Rotterdammers trots zijn op de Markthal en het Centraal Station en Amsterdammers op hun Eye. Daarom zullen we er zeker voor pleiten dat de architectuur van het gebouw een belangrijke wegingsfactor gaat worden.

En Verder

De komende weken zal ik verslag blijven doen van de besluitvorming in de Gemeenteraad en samen met het bestuur zullen we nog een ledenavond organiseren om het plan en de besluitvorming toe te lichten.
Vanuit onze leden en andere betrokken Hagenaars heb ik de afgelopen tijd al veel aanbevelingen, vragen en zienswijzen gekregen. Deze kan ik zeker goed gebruiken. Ook de input van de ledenavond van afgelopen donderdag zal ik zeker meenemen bij de behandeling in de commissie. En natuurlijk sta ik open voor verdere input. Stuur mij die vooral op robert.vanasten@denhaag.nl.
Ik wil nog graag benadrukken dat het hele plan natuurlijk meer bevat dan wat ik hierboven kon samenvatten. Wij werken aan een lijst van veel gestelde vragen (en antwoorden…). Voor vragen kan je mij natuurlijk altijd mailen.

Foto via Den Haag Marketing