Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 8 oktober 2016

Meer ruimte voor inwoners van de stad

Dit artikel is gepubliceerd in Den Haag Centraal op donderdag 6 oktober

Door Rachid Guernaoui en Robert van Asten

Wie half september in Rotterdam was, kon midden in de normaal zo drukke binnenstad genieten van terrasjes, pop-up parken, speeltuintjes en voorstellingen. Onder de naam ‘Happy Streets’ verdwenen auto’s even uit het straatbeeld en maakten wandelende mensen en spelende kinderen de dienst uit. Het initiatief is zo succesvol dat het volgend jaar maar liefst vijf keer zal worden herhaald. Rotterdammers hebben de smaak te pakken en genieten straten zonder auto’s. Wij denken dat Hagenaars in dat opzicht niet verschillen en willen de Haagse straten daarom graag meer ‘happy’ maken.
Den Haag staat voor een flinke opgave. De verwachting is dat de stad tot 2040 met 60.000 nieuwe Hagenaars groeit. Wij moeten ervoor zorgen dat iedereen met plezier kan blijven wonen in onze mooie stad. Dat geldt voor zowel gezinnen, studenten en senioren als starters. Daarom willen we inwoners meer ruimte geven voor groen, speelplaatsen, terrassen en fietsparkeerplekken.
Happy Streets laat zien wat voor mogelijkheden de straat biedt als we de ruimte van parkeerplaatsen gebruiken voor andere initiatieven.
Goede en groene buitenruimten zorgen ervoor dat mensen gelukkiger zijn. Een groene straat nodigt meer uit om op een bankje te gaan zitten dan een straat vol met geparkeerde auto’s. Wandelen in het park, picknicken langs het water of voetballen op het pleintje doe je alleen als die plekken prettig aanvoelen. Overzichtelijk, groen en goed onderhouden. Als we dat belangrijk vinden, moeten we daar op inzetten.

Zee van auto’s versus zee van ruimte

Meer Hagenaars betekent dat meer mensen zich gaan verplaatsen in en rond de stad. Als deze nieuwe Hagenaars dat met een auto gaan doen, dan hebben we ongeveer tweemaal de oppervlakte van het Malieveld nodig om deze auto’s te kunnen parkeren. Een schrikbeeld voor zelfs de grootste autoliefhebber. Deze toename van auto’s zal ook enorme gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit in de stad. Tel daar de gevolgen van klimaatverandering in de vorm van stortbuien en hitte-eilanden bij op en de noodzaak voor een nieuwe manier van kijken naar de inrichting- en het gebruik van- de Haagse publieke ruimte is absolute noodzaak.
D66 wil dat de stad nu haar verantwoordelijkheid neemt en vindt dat er scherpere keuzes moeten worden gemaakt om de buitenruimte in de stad van topkwaliteit te maken. Alleen dan zorgen we ervoor dat onze stad een groene en prettige stad blijft om in te wonen.

Mobiliteit blijft belangrijk. Mensen moeten naar hun werk, sportclub of familie kunnen gaan. Daarom zetten wij in op goede alternatieven voor autobezit. Voor het belangrijkste deel ligt die oplossing in het fijnmaziger, sneller en toegankelijker maken van het openbaar vervoer en het verbeteren van fietsvoorzieningen ,zoals veilige fietspaden en goede stallingen in het centrum. Aanvullend moeten we ook inzetten op het gebruik van (elektrische) deelauto’s. Wanneer acht mensen een auto delen, komen er zeven parkeerplekken vrij. Autodelers moeten direct worden beloond. Dat kan door de vrijgekomen parkeerplekken snel in te richten met bijvoorbeeld speeltoestellen, fietsparkeerplekken, klein groen en ondergrondse afvalcontainers. Nieuwbouwwoningen voor nieuwe Hagenaars zien wij het liefst bij OV-knooppunten. Deze woningen liggen dan zo gunstig dat een parkeerplek niet noodzakelijk is. Voor ritten naar plekken zonder OV staat dan de deelauto gereed.

De straten in Rotterdam die tijdelijk veranderden in ‘Happy Streets’, laten zien dat we de straten in Den Haag ook een stuk vriendelijker kunnen maken voor alle bewoners. Als we de auto niet meer op één zetten maar slimme keuzes maken én echte alternatieven aanbieden, kunnen we onze straten ook vergroenen, met meer ruimte voor spelende kinderen, fietsen en fijne plekken om van het herfstzonnetje te genieten.

Rachid Guernaoui en Robert van Asten zijn beiden raadslid voor D66 Den Haag