Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 16 december 2016

Anne zonder afval: update 50 van de 100 dagen afvalvrij

scheiden

We zijn bijna op de helft! Volgende week doen Greetje en ik al 50 dagen mee aan de ‘100% afval vrij’-uitdaging van Duurzaam Den Haag. De uitdaging houdt in dat de 100 huishoudens, 100 dagen zonder (rest-)afval proberen te leven door zoveel mogelijk te scheiden. In Den Haag doen zelfs 200 mensen mee! Inmiddels is vrij duidelijk wat voor ons grote vervuilers zijn: verpakkingsmaterialen, kattenbakkorrels en luiers.

Voor verpakkingsmaterialen (meestal plastic) bestaat al een verwerkingsstroom. Al zitten veel dingen ook in papier met een laagje plastic aan de binnenkant, dat is helaas restafval. Voor luiers bestaat geen verwerkingsstroom. Terwijl ze 5 tot 8 % van het restafval uitmaken. Gelukkig heeft het college in de beantwoording van mijn schriftelijke vragen toegezegd om naar oplossingen te kijken en daar volgend jaar op terug te komen.

Tot zover onze persoonlijke ervaringen. Ik wilde ook op bezoek bij de andere partij in dit verhaal: de inzamelaar van gescheiden stromen. Gelukkig was ik welkom bij Haagse Milieu Services(HMS). Dat is het uitvoeringsorgaan van de vuilophaaldienst in Den Haag. De gemeente is 100% aandeelhouder van de HMS. Ik wilde daar gaan kijken omdat er veel wantrouwen heerst over het gescheiden ophalen van afval. Zo bereikten mij signalen dat vuilniszakken in de GFT-lader worden gegooid.

Tijdens een uitgebreide tocht door Scheveningen, met heldere uitleg van onze gastheer, langs een GFT- en restafval route is mij veel duidelijk geworden. Neem van mij aan dat het gescheiden ophalen zeer serieus wordt genomen. De HMS heeft alleen maar baat bij het zo goed mogelijk inzamelen van gescheiden stromen. Maar ik begrijp ook heel goed dat sommige dingen voor verwarring kunnen zorgen!

Zo moet verkeerd aangeboden GFT-afval (bijvoorbeeld snoeiafval in plastic zakken) helaas als restafval worden meegenomen, omdat anders het GFT-afval wordt vervuild en de stroom van onvoldoende kwaliteit is om verder te verwerken. Er bestaan vuilniszakken voor het GFT-afval, die zijn 100% biologisch afbreekbaar. Deze zijn makkelijk te koop in de winkel en de ophalers weten precies welke dat zijn!

De communicatie over huisvuil is een verantwoordelijkheid die formeel bij de gemeente ligt. Eens in de zoveel jaar een communicatiecampagne heeft naar mijn idee niet veel zin: dit moet continu plaatsvinden. Mensen verhuizen en nieuwe mensen komen naar Den Haag. In elke gemeente is de situatie anders. De bakken hebben andere kleuren en ook de voorschriften voor aanbieden kunnen verschillen. Mag de klep een klein stukje open staan? Of niet? Het helpt ook niet mee dat zowel de restafval als de GFT-bakken in Den Haag groen zijn.

Ik vraag me ook af of de voordelen van afval scheiden op dit moment voldoende duidelijk worden gemaakt aan bewoners. Weten jullie bijvoorbeeld dat papier wordt gemaakt van papiervezel vermengd met water en dat de verhouding 1% papiervezel tegen 99% water is? Papier recyclen en gerecycled papier gebruiken is daarom heel duurzaam. Ik ga kijken welke mogelijkheden er zijn om dit te verbeteren.