Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 19 december 2016

D66 blij met brede steun voor visie op Den Haag in 2040

Donderdag sprak de Haagse gemeenteraad over de Agenda ruimte voor de Stad. In die agenda staat hoe Den Haag er in 2040 uit moet komen te zien. “Als ik ’s morgens mijn hardlooprondje door de duinen loop laat dat mijn groengele hart sneller kloppen. De zee, de Haagse skyline en de vele verschillende woonwijken die je van de duintoppen kan zien maken mij trots op Den Haag. Die uitzichten schetsen voor mij ook de basis van onze visie op Den Haag 2040. Die uitzichten staan symbool voor een nieuwe economie en een groene stad met een aantrekkelijke buitenruimte.” aldus Robert van Asten, fractievoorzitter van D66 Den Haag.

Den Haag krijgt te maken met een flinke bevolkingsgroei tot 600.000 inwoners in 2040. Dat biedt uitdagingen en vooral veel kansen voor de stad. D66 diende drie amendementen en moties in om de “Agenda ruimte voor de Stad” te verbeteren die alle drie werden aangenomen. Allereerst diende D66 de motie in om de kennis van bewoners, corporaties en zorginstellingen te gebruiken om per wijk te bepalen wat de woningbehoefte is. Alleen dan ontstaat draagvlak om woningen bij te bouwen in een bestaande wijk. Ook heeft D66 zich succesvol ingezet voor het verankeren van de extra duurzaamheidsdoelstellingen in de Agenda. Den Haag wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Van Asten: “Dat is een flinke opgave en daarom moeten we ook in de Agenda Ruimte voor de Stad fikse ambitie tonen op dit vlak.” De raad steunde het amendement van D66 waarin wordt gevraagd om een energieplan per wijk op te stellen en zo inzichtelijk te maken welke duurzaamheidsinvestering de beste is; zonnepanelen of isolatie, warmtepomp of dubbelglas. Daarnaast gaat het college dankzij het amendement van D66 werk maken van het aanleggen van goede OV-verbindingen en fietspaden in gebieden als Den Haag Zuidwest zodat gelijktijdig met de bouw van duizenden woningen óók een goede ontsluiting van die gebieden wordt gerealiseerd. Van Asten: “Dankzij de mede-indieners van onze amendementen en moties én de steun van andere partijen, oppositie en coalitie samen hebben we met de ambitieuze Agenda kunnen versterken. Dat bijna de gehele gemeenteraad vertrouwen heeft in de Visie van dit college op de Den Haag in 2040 is dan ook mooi mijlpaal tijdens de laatste zitting van de raad in 2016.”