Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 19 mei 2017

D66 in de raad van 18 mei

Donderdagavond 18 mei was er weer een gemeenteraadsvergadering in Den Haag. Op de agenda onder meer de vraag of er deze zomer parkeerplaatsterrassen komen, de problematiek rondom het Zuiderparkbad, het mogelijk bestaan van een bonnenquotum voor Boa’s en ook was er een debat over stoepkrijten.

Parkeerplaatsterrassen

De afgelopen tijd heeft D66 zich hard gemaakt voor parkeerplaatsterrassen in de stad. In de zomer is de parkeerdruk lager door vakantiegangers die stad uit zijn en de partij wil die vrijgekomen parkeerruimte graag invullen met terrassen. Helaas kwam het voorstel een stem te kort voor een meerderheid. Dat betekent dat er deze zomer geen parkeerplaatsen worden omgebouwd tot terrassen. “Het is jammer dat er niet voldoende steun is om de gezelligheid in de stad een impuls te geven”, zegt initiatiefnemer van het plan Daniel Scheper.

Zuiderparkbad

Tijdens de raad is er ook gesproken over de problematiek in het Zuiderpark zwembad. Met een anonieme brief maakten (oud-)medewerkers kenbaar dat groepen jongeren de sfeer consequent verpesten en zelfs meisjes zouden aanranden. Een aantal partijen wil daarom snel een pasjessysteem invoeren. Dat helpt om in kaart te brengen wie het zwembad binnengaat. D66 steunde de motie daartoe niet, omdat de partij eerst wil dat de problematiek onderzocht wordt. De partij wacht de brief af van de verantwoordelijk wethouder Baldewsingh waarin meer duidelijk zal worden over de situatie in het zwembad en over genomen maatregelen.

Bonnenquotum

In de raad is ook het mogelijk bestaan van een bonnenquotum besproken. In regionale media verschenen onlangs verhalen over Boa’s  die minimaal 256 bonnen moeten schrijven in een jaar. Tijdens een debat in de raad zei wethouder Revis dat zo’n quotum helemaal niet bestaat. Hij noemt het enkel een ‘prognose.’ D66 gaf dan ook geen steun aan een motie ter afschaffing van het quotum. Wel stemde de partij mee met een voorstel om de beoordelingscriteria van Boa’s eens goed tegen het licht te houden.

Stoepkrijt

Richting het einde van de raad ging het over stoepkrijt. Dat is volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) verboden. Er lag een motie op tafel van GroenLinks om  het verbod uit de APV te halen. Verantwoordelijk wethouder Revis wilde het verbod in de APV graag behouden. Hij benadrukte dat kleine kinderen die stoepkrijten echt niet aangesproken worden en dat er dus eigenlijk helemaal geen probleem is. Desalniettemin bleek er een meerderheid in de raad om stoepkrijten uit de APV te halen en daarmee legaal te maken. Ook D66 steunde die motie.