Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 27 juli 2017

Blog Imro: Ieder kind een eerlijke kans in het onderwijs

Ieder kind moet de kans krijgen om een goede start te maken, om zijn of haar talenten te ontdekken, om sociale vaardigheden te leren en succesvol te kunnen zijn. Helaas is dat niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Al op 4-jarige leeftijd, wanneer alle kinderen verplicht naar school gaan, blijken er grote verschillen te zijn. Verschillen die in veel gevallen een leven lang doorwerken. Een kind dat bijvoorbeeld met een taalachterstand aan school begint, blijft meestal de hele schooltijd achterlopen op klasgenootjes. Daarom wil D66 al jaren dat er een leerrecht komt voor ieder kind vanaf 2,5 jaar. Een recht om spelenderwijs een goede basis te leggen voor de rest van je leven. Daar hebben we in Den Haag nu eindelijk een goede stap in kunnen zetten met nieuwe regels rond voorschoolse voorzieningen. Dat HSP-gemeenteraadslid Joeri Oudshoorn in deze krant voorschoolse voorziening ‘gesubsidieerde segregatie’ noemt, toont aan dat hij volledig mist waar het werkelijk over gaat.

Het doel van het leerrecht is om elk kind een eerlijke kans te geven op een goede start. Daarvoor is de voorschool de ideale voorziening, maar niet alle voorscholen zijn hetzelfde. Niet elke voorschool is evengoed toegerust om achterstanden van kinderen te ontdekken en aan te pakken. Niet elke docent weet precies hoe hij kinderen met een specifieke uitdaging het best kan ondersteunen. Daarom hebben we in Den Haag een goede oplossing bedacht. Elk kind kan twee dagdelen per week gratis naar de voorschool en kinderen die extra aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze thuis geen Nederlands spreken, kunnen nog eens twee dagdelen extra naar de voorschool. Voor die laatste groep, de zogenoemde doelgroepkinderen, is het dan wel belangrijk dat ze naar een voorschool gaan waar ze goed zijn in het herkennen en aanpakken van achterstanden. Die extra dagdelen voorschool moeten immers wel iets opleveren voor het kind. De juiste docent voor de juiste groep.

Hierin staat D66 lijnrecht tegenover de HSP. Joeri Oudshoorn stelde in Den Haag Centraal van 13 juli dat het belangrijker is dat kinderen door elkaar lopen en trekt fel van leer tegen wat hij ‘segregatie’ noemt. Maar segregatie wordt juist bestreden door in te zetten op kansengelijkheid. D66 strijdt voor eerlijke kansen voor ieder kind. Wie bijvoorbeeld nooit de kans heeft gekregen om de Nederlandse taal goed te leren, zal altijd moeite houden om volwaardig mee te doen in de Nederlandse samenleving. Dat betekent dus dat, wanneer een kind naar een voorschool gaat waar ze specifiek kennis hebben over de aanpak van achterstanden, we dat kind helpen om mee te komen in onze samenleving.

Het is jammer dat Joeri Oudshoorn dat punt mist en dat hij grote woorden nodig heeft om D66 weg te zetten. Dat, terwijl wij juist gelijke kansen voor kinderen creëren met een specifieke inzet op kinderen met achterstanden. De essentie is: ieder kind een eerlijke en gelijkwaardige kans. Ik wil Joeri Oudshoorn van de HSP dan ook oproepen om zich niet te verliezen in grote woorden en onzinnige uitspraken, maar om samen met D66 te kijken wat we nog meer kunnen doen om ieder kind een eerlijke kans te geven.