Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 25 augustus 2017

Verkiezingsprogramma bijna naar de leden

De VerkiezingsProgrammaCommissie (VPC) is in de afrondende fase van het opstellen van het verkiezingsprogramma voor de raadsperiode die loopt van 2018-2022, en omvat de ideeën en visie die D66 Den Haag heeft op de ontwikkelingen in de stad. De afgelopen maanden heeft de commissie haar oor te luisteren gelegd bij de permanente programmacommissie, de verschillende werkgroepen, de fractieleden, de lijsttrekker en de wethouders om tot een aanscherping van het verkiezingsprogramma te komen. Zoals gebruikelijk wordt het concept verkiezingsprogramma voorgelegd aan de leden.

De publicatie staat gepland op 8 september 2017.  Amendementen kunnen worden ingediend namens individuele leden mits gepaard met vijf handtekeningen. Werkgroepen kunnen bij meerderheidsbesluit ook amendementen insturen. Het ‘Formulier voor het indienen van amendementen op het concept verkiezingsprogramma gemeenteraad 2018’ zal beschikbaar worden gemaakt op de website. Formulieren kunnen opgestuurd worden naar amendementen@d66denhaag.nl tot uiterlijk 23:59 op Vrijdag 29 september 2017.

Vervolgens zullen de amendementen worden gepubliceerd op donderdag 12 oktober 2017 met een advies van het bestuur/VPC. Tijdens de Algemene Afdelingsvergadering krijgen indieners de gelegenheid om hun amendementen toe te lichten en met de aanwezige leden te discussiëren. Ten slotte worden de amendementen in stemming gebracht ter vaststelling van het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Een amendement is aangenomen indien meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen voor is.