Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 december 2017

Den Haag zet actief in op voorkomen seksueel geweld

Raadslid Hanneke van der Werf (D66) heeft vragen gesteld over de stand van zaken en aanpak van seksuele intimidatie en –geweld in het stadhuis. Het stadsbestuur stelt in een reactie daar extra intensief op in te zetten en zegt het registratieproces voor meldingen van ongewenst gedrag op de werkvloer te verbeteren. “Het is belangrijk dat het stadhuis een veilige werkomgeving is waar niemand zich in welke vorm dan ook seksueel geïntimideerd voelt. De verbeterstappen die de gemeente nu zet juich ik toe”, stelt Van der Werf.

Handreiking  

De laatste tijd komen via sociale media veel verhalen over seksueel geweld naar buiten  onder #metoo. De gemeente zegt explicieter aandacht te hebben voor omgangsvormen  in een nieuw integriteitsplan. Leidinggevenden krijgen een duidelijke handreiking over de  handelswijze bij een melding. Ook zet de gemeente in op voorlichtingsbijeenkomsten  door vertrouwenspersonen en duidelijke communicatie over omgangsvormen. “We wilden inzicht in het aantal meldingen en de bestaande procedures om seksuele intimidatie op de werkvloer te voorkomen. Het is goed om te zien dat de gemeente Den Haag hier al actief mee bezig was en ook nu extra stappen zet om misstanden te voorkomen”, zegt Van der Werf.

Seksuele intimidatie  

Het stadsbestuur gaf op verzoek van Van der Werf ook inzicht in het aantal meldingen  van seksuele intimidatie binnen de muren van het stadhuis. Dit jaar zijn er tot nu toe zes  meldingen afgehandeld. In alle gevallen was een man de beklaagde en een vrouw de  melder. Een van de mannen is ook daadwerkelijk ontslagen na de melding en in de  andere gevallen zijn de beklaagden aangesproken op hun grensoverschrijdende gedrag.