Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 17 april 2018

D66 tevreden over Haagse jaarrekening 

D66 kijkt met tevredenheid naar de Haagse jaarrekening 2017. De cijfers laten zien dat Den Haag een stabiele koers vaart en investeert in de stad van de toekomst. “Den Haag is financieel gezond”, onderstreept fractievoorzitter Robert van Asten. “Het is mooi dat het de gemeente lukt om te investeren in onze stad en gelijktijdig de lasten voor inwoners laag houdt”, stelt Van Asten. 

Investeringen

Onder leiding van wethouder Financiën Tom de Bruijn (D66) is het dit stadsbestuur ook in het laatste collegejaar gelukt om goede cijfers te presenteren. In de jaarrekening wordt zichtbaar dat er flink geïnvesteerd is in een duurzamere stad, beter onderwijs en een sterke economie. “Het is belangrijk dat Den Haag zich blijft ontwikkelen en daarbij niet voorbij gaat aan uitdagingen, zoals duurzaamheid en bereikbaarheid”, aldus Van Asten. 

Bijstand

Uit de jaarrekening blijkt wel dat de ontwikkelingen in de bijstand een punt van zorg zijn. Hoewel de economie aantrekt, blijft het aantal inwoners in de bijstand hoog. De kosten daarvan nemen toe, terwijl er minder geld vanuit het rijk komt om de bijstandsuitkeringen te betalen. “We moeten de komende tijd zorgen dat meer Hagenaars aan het werk komen en een echte baan vinden”, aldus Van Asten. 

Jaarrekening

De totale begroting bedraagt 2,3 miljard euro. Een klein tekort van 14 miljoen euro wordt uit gemeentelijke reserves opgevangen. De spaarpot van de gemeente daalt daardoor van 116 naar 102 miljoen euro. Daarmee heeft Den Haag nog altijd voldoende geld in kas om eventuele tegenvallers op te vangen.