Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 juli 2018

Stadsbestuur aan de slag met D66-actieplan Grondwateroverlast

 Raadslid Dennis Groenewold (D66) is blij met de eerste stappen die het stadsbestuur zet voor het terugdringen van grondwateroverlast in Den Haag. In reactie op het Actieplan Grondwateroverlast van D66, geeft het college aan actief door te gaan met het ontstenen en vergroenen van de stad. Die maatregelen maximaliseren het vermogen om water in de grond op te nemen. “Ons actieplan was een duidelijke waarschuwing aan het college. Veel inwoners hebben te maken met natte ruimtes in hun woning door de hoge grondwaterstand. Het is belangrijk dat het college beleid maakt om problematiek zoveel mogelijk te voorkomen”, zegt Groenewold. 

Adviesraad

Het stadsbestuur zegt toe beter te willen communiceren naar inwoners over grondwaterproblematiek en mogelijke oplossingen voor de overlast. Daarvoor vraagt het stadsbestuur ondersteuning van een speciaal ingestelde Adviesraad Wateroverlast. De adviesraad zal aanbevelingen doen aan zowel de gemeente als huiseigenaren om wateroverlast te verhelpen. “Bij ons grondwateroverlastmeldpunt kregen we vaak te horen dat de gemeente weinig informatie geeft en dat er onduidelijkheid heerst over mogelijke oplossingen. Het is dan ook goed dat de gemeente daar nu actief mee aan de slag gaat”, vindt Groenewold. 

Grondwaterpeil

Het nieuwe college belooft ook maatregelen te nemen als het grondwaterpeil hoger komt dan 70 centimeter onder het straatniveau. “Een gereguleerd grondwaterpeil is een belangrijke schakel bij het leefbaar houden van onze stad. Een te hoog waterpeil kan leiden tot het onderlopen van straten en kelders. Een te laag niveau betekent daarentegen dat onder meer bomen te weinig vocht kunnen opnemen uit de bodem. Een gecontroleerd grondwaterpeil zorgt dus voor een betere leefbaarheid, klimaatadaptatie en meer biodiversiteit in de stad”, aldus Groenewold. Om de waterstanden overal adequaat te kunnen peilen, wordt het grondwatermeetnet verder geoptimaliseerd door de gemeente. 

Meldpunt

Begin dit jaar opende D66 het Meldpunt Grondwateroverlast. Het meldpunt kreeg enkele honderden reacties van inwoners die overlast hebben van grondwater. De meldingen vormden de basis van het actieplan dat is aangeboden aan het Haagse college.