Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 1 augustus 2018

D66 wil uitbreiding pilot parkeerplaatsterrassen

D66-raadslid Daniël Scheper wil dat de pilot die onlangs in Den Haag is gestart om parkeerplaatsterrassen op aanvraag te realiseren breder (in meer straten) wordt uitgezet. Het college heeft gekozen de pilot uitsluitend in de Reinkenstraat toe te passen. Scheper: “Natuurlijk ben ik verheugd over deze stap die deels uitvoering geeft aan de door D66 ingediende motie“. In die motie riep Scheper op om in de pilot meerdere straten mee te nemen, als de Thomsomlaan (het gedeelte binnen het kernwinkelgebied), Reinkenstraat en de Prinsestraat. “Om een beter beeld te krijgen of de pilot succesvol is en navolging verdient op andere plekken in de stad zou het effectiever zijn om in de pilot meerdere straten mee te nemen”, aldus Scheper.

Onderzoek
Scheper heeft hier bij het college nogmaals aandacht voor gevraagd. Daarnaast wil Scheper van het college weten of het bereid is onderzoek te doen naar alternatieve bestemmingen voor parkeerplaatsen als bijv. terrassen, speelplekken of groen. De resultaten van de pilot zouden hier dan bij betrokken kunnen worden.