Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 12 september 2018

Blog Marieke: werk maken van veilige schoolfietsroutes

In diverse media bleek recent dat de veiligheid op de route naar Haagse basisscholen nogal eens te wensen over laat. Het Algemeen Dagblad opende laatst zelfs met de schokkende kop: “Routes naar Haagse scholen behoren tot de meest gevaarlijke in Nederland.” In de top drie gevaarlijkste routes staan twee Haagse scholen. Dat zijn de Prinses Marijkeschool en de Koningin Beatrixschool. Samen met onderwijswoordvoerder Fonda Sahla nam ik daarom polshoogte.

Nuancering  

De ligging van beide scholen direct achter de drukke Vaillantlaan is mogelijk de verklaring voor hun top-3 notering. De artikelen spreken over een groot aantal ongelukken op de Vaillantlaan. Dat staat echter los van de scholen. Schooldirecties hebben in 30 jaar tijd namelijk maar één verkeersongeval met een leerling meegemaakt. Daarbij komt dat één plek in die top-3 voor beide scholen ook voldoende zou zijn, aangezien de scholen aan elkaar gebouwd zijn.

Aandachtspunten

Enige nuancering van de publicaties is dus op zijn plaats, maar dat neemt niet weg dat er wel een aantal punten is waar aandacht voor moet zijn. Wat opvalt is de afwezigheid van de klaar-overs op de Wouwermanstraat dit schooljaar. Vorig jaar stonden ze er nog wel. Navraag op de Prinses Marijke- en Koningin Beatrixschool leert dat hiervoor moeilijk ouders te vinden zijn. Dat komt door het agressieve rijgedrag en de onoverzichtelijke situatie aan beide kanten van de straat. Door budgettaire krapte op de scholen lukt het niet om voldoende ouders structureel bereid te vinden om deze taak op zich te nemen.

Wat ook opvalt is het grote aantal geparkeerde auto’s voor de scholen en het kleine aantal fietsen in de rekken. Waarom brengen niet meer ouders hun kinderen met de fiets naar school? Dat zou veel autoverkeer schelen. Directies van de scholen beamen dat het moeilijk is om ouders en kinderen ervan te overtuigen met de fiets naar school te komen. Het ontbreekt hen aan fietsenstallingen en veilige oversteek-plekken. De route richting beide scholen is vanaf de Haagse Markt, Kempstraat, Hoefkade en Vaillantlaan erg gevaarlijk door het drukke autoverkeer.

Vaillantlaan 

Het staat in mijn ogen vast dat deze schoolroutes in de Schilderswijk niet kindvriendelijk genoeg zijn.  Maar verkeersveiligheid van de Vaillantlaan vraagt, los van veilige schoolroutes, om verbeteringen. Met name het punt waar Vaillantlaan, Hoefkade en Wouwermanstraat samenkomen is erg onoverzichtelijk. De Gemeenteraad heeft onze D66-Verkeerswethouder Robert van Asten al gevraagd om te onderzoeken hoe het verkeer daar veiliger kan worden. De vorderingen op de Vaillantlaan houden we nauwlettend in de gaten. Immers willen wij dat er meer gefietst wordt in onze stad en dan is veiligheid een belangrijke voorwaarde!