Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 26 september 2018

Onnodig omrijden Taxibus moet stoppen

Raadslid Marieke van Doorn (D66) maakt zich zorgen over de lange omwegen die Haagse Taxibussen maken. Mindervalide Hagenaars zijn afhankelijk van het taxibusvervoer, maar komen nu regelmatig te laat op afspraken. De lange routes ontstaan door de vele locaties die voor één rit worden ingepland. “De normen voor rijtijden worden flink overschreden door de overvolle planning. Het gevolg is dat Taxibusgebruikers met regelmaat niet op tijd zijn voor bijvoorbeeld hun afspraak in het ziekenhuis of te laat komen op hun werk”, legt Van Doorn uit.

Prioriteitsregeling

D66 hoort van meerdere kanten dat de Taxibus niet goed functioneert. Van Doorn vraagt het Haagse college dan ook om een adequate aanpak. Het raadslid stelt voor om de zogenoemde prioriteitsregeling uit te breiden. De regeling maakt het mogelijk dat ritten die aan vooraf gestelde eisen voldoen prioriteit krijgen. Het betekent dat  een directere route naar de eindbestemming mogelijk wordt. “Door onder meer zorgbezoeken en het vervoer naar werk ook onder de prioriteitsregeling te laten vallen, zal te laat komen in die gevallen minder snel gebeuren”, hoopt Van Doorn.

Normoverschrijding

De problemen met de Taxibus zijn ontstaan door het streven naar zo kostenefficiënt mogelijk rijden. Een vervoerder haalt een groot aantal mensen op tijdens een rit om kosten te drukken, maar dat leidt ook tot veel omwegen. De norm is dat een Taxibusrit twee keer zolang mag duren in vergelijking met een normale directe route. “Helaas wordt de norm vaak overschreden en is een aanpak echt noodzakelijk”, benadrukt Van Doorn.