Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 oktober 2018

Blog Birgül: Kunst en cultuur toegankelijk voor iedereen!

Den Haag heeft een enorm veelzijdig cultuuraanbod waar ik erg trots op ben. Kunst en cultuur zijn essentieel voor onze Haagse samenleving. Het stimuleert, prikkelt en daagt ons allemaal uit. Ook leert het kinderen (sociale) vaardigheden die van essentiële meerwaarde zijn voor hun toekomst. Namens de fractie van D66 zet ik mij de komende jaren weer in om het prachtige cultuuraanbod in stand te houden en natuurlijk waar mogelijk te verbeteren. 

Mijn doel is dat er zoveel mogelijk inwoners van onze stad in aanraking komen met kunst en cultuur en daar werk ik als raadslid hard aan. Wij zijn erg blij dat het nieuwe stadsbestuur extra geld wil uitgeven voor die punten. In een recente commissievergadering wisselden verschillende Haagse politieke partijen van gedachten over cultuur en over waar daarbinnen de prioriteit ligt. Voor D66 zijn cultuureducatie, talentontwikkeling, diversiteit en internationalisering belangrijke thema’s.

Regioprofielen  

De komende tijd gaat de raad verder bepalen hoe het culturele landschap er in Den Haag uit gaat zien. Voor mij staat voorop dat we nog mooie stappen vooruit kunnen maken en die kans laat ik dan ook niet schieten. Het kabinet heeft de gemeente Den Haag gevraagd om een profiel op te stellen met daarin de visie op kunst en cultuur in de stad. Bij de start van dit project was Minister Ingrid van Engelshoven (D66) aanwezig, evenals de Haagse cultuurwethouder Robert van Asten (D66). Voor 1 november zal de gemeente het profiel naar het Ministerie van OCW opsturen. Ik ben benieuwd naar de visie van dit stadsbestuur en zal zoveel mogelijk zorgen dat onmisbare elementen niet ontbreken.

Beleidskader nieuw Kunstenplan  

Ook starten de voorbereidingen voor het Kunstenplan 2021-2024. De komende maanden zal ik, samen met de leden van de D66-Werkgroep Cultuur, bij culturele instellingen op bezoek gaan om input op te halen. We horen graag uit het veld waar de behoefte ligt en willen dat waar mogelijk verwerken in het Kunstenplan.  Uiteindelijk komt begin volgend jaar de wethouder met een raadsvoorstel voor het nieuwe Kunstenplan. Wil jij graag in gesprek met ons en heb je mogelijk zelfs tijd om ons te ontvangen? Mail mij dan als woordvoerder cultuur op: birgul.ozmen@denhaag.nl