Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 oktober 2018

College aan de slag met D66-plan straatnamen Binckhorst

Raadslid Daniel Scheper is blij dat het Haagse stadsbestuur bereid is om straatnamen in de Binckhorst eventueel naar (non-)fictieve ruimtevaarders te noemen. Door de uitbreidingen van de Binckhorst komen er nieuwe straten bij en die hebben uiteraard een naam nodig. In navolging van de huidige straatnamen in de Binckhorst, die verwijzen naar hemellichamen, stelde scheper voor om te vernoemen naar ruimtevaarders. “Ruimtereizen spreekt voor velen tot de verbeelding, evenals de innovaties die ondernemers op de Binckhorst doen. Daarom past het goed om straten te vernoemen naar (non-)fictieve ruimtereizigers”, vertelt Scheper.

Innovatie
Scheper juicht het toe dat het college de bereidheid heeft om een volgende stap te zetten richting het vernoemen naar ruimtevaarders. De Binckhorst is bij uitstek de plek voor innovatie en creatie. “Wat vroeger science fiction was, kan nu realiteit zijn. Ruimtereizen maken is daar een goed voorbeeld van”, aldus Scheper. De fractie van D66 heeft onder meer voorgesteld om te vernoemen naar de ruimtevaarders Wubbo Ockels en Neil Amstrong.

Vervolg
Het stadsbestuur gaat de komende tijd kijken hoeveel mogelijke namen beschikbaar zijn binnen het thema (non-)fictieve ruimtevaarders. Ook moet uitgezocht worden hoe filmmakers omgaan met het gebruik van de namen met betrekking tot rechten. “Het wordt vervolg dus”, verzekert D66-raadslid Scheper.