Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 november 2018

D66 in de begrotingsraad: veiligheid, duurzaamheid en kansengelijkheid

Met zeven aangenomen moties kijkt D66 terug op een succesvolle begrotingsbehandeling in de Haagse raad. Alle voorstellen die de fractie tijdens de marathonvergadering deed voor een veiliger, groener en eerlijker Den Haag konden rekenen op brede steun. Vol vertrouwen heeft de partij aan het einde van de vergadering ingestemd met de begroting voor het nieuwe jaar.

Veiligheid

De zeven voorstellen die D66 deed tijdens de begrotingsbehandeling waren op meerdere onderwerpen. Gemeentelijke handhavers krijgen een belangrijkere rol bij de aanpak van criminele ondermijning. Een motie van fractievoorzitter Hanneke van der Werf die daartoe oproept kreeg steun van de gemeenteraad. De onderwereld mengt zich in de bovenwereld en criminelen verweven hun praktijken in de Haagse samenleving. De handhavers gaan nu bijdragen aan signalering van criminele ondermijning in Den Haag.

Het is ook gelukt om in het onderzoek naar de mogelijke verhuizing van de Doublet- en Geleenstraat te focussen om de positie van de prostituees. Fractievoorzitter Hanneke van der Werf waakt voor het gevaar dat de sekswerkers in de illegaliteit verdwijnen, omdat zij of exploitanten de beoogde nieuwe plek nabij het Schenkviaduct simpelweg niet zien zitten. We hebben dit ook bij verhuizingen van prostitutiestraten in andere steden gezien. Met succes vroeg D66 het stadsbestuur bij het onderzoek naar de mogelijke verplaatsing mee te nemen hoe voorkomen wordt dat er sprake zal zijn van weglekken naar illegale prostitutiepraktijken.

Kansengelijkheid

Het kan niet vaak genoeg gezegd worden dat het in deze stad niet uitmaakt waar je vandaan komt, waar je in gelooft of van wie je houdt. Dat betekent ook dat iedereen fysiek gezien daadwerkelijk mee moet kunnen doen. De gemeente heeft een subsidie voor toegankelijkheidsverbeteringen. Deze subsidie was enkel voor maatschappelijke organisaties en bijvoorbeeld niet beschikbaar voor een lokale kroeg. Raadslid Marieke van Doorn diende het verzoek in om te verkennen of de huidige subsidieregeling aangepast kan worden, zodat ondernemers in detailhandel en horeca ook aanspraak kunnen maken op de subsidie. De motie werd aangenomen en is daarmee een belangrijke stap voorwaarts richting een stad waar iedereen zich vrij kan bewegen.

Een andere belangrijke overwinning is de introductie van een tweejaarlijkse ‘Staat van de Stad’. Er zijn stapels rapporten die helpen bij het maken van plannen, de controle en evaluatie ervan. Toch mist het grote overzicht nog te vaak. Daarom stelde raadslid Daniël Scheper voor een zogenoemde overkoepelende Staat van de Stad te presenteren in Den Haag. Andere grote steden gingen ons al voor. Hoe staat het bijvoorbeeld met armoede en de kans op een baan? Hoe verhouden die twee zich tot elkaar en waar zitten de verschillen tussen wijken? Ook andere fracties zagen de meerwaarde van een tweejaarlijks overzicht en steunde de D66-motie.

Duurzaamheid

Den Haag gaat ook kijken wat de mogelijkheden zijn om zogenoemde slimme watertonnen in te zetten in strijd tegen wateroverlast. Raadslid Dennis Groenewold kwam met een motie die dat regelt. We merken elke dag de gevolgen van ons veranderende klimaat. Iedereen kent de plekken in de stad waar het riool na een flinke regenbui geen antwoord heeft op het vele water. Door innovatie te combineren met de aloude regenton, is het mogelijk om regen op te vangen en af te voeren wanneer nodig. Is er een grote bui voorspeld? Dan zorgt het slimme systeem dat de regenton leeg is en klaar is voor nieuwe aanvoer.

Fietsen is onlosmakelijk met D66 verbonden. Met zoveel mooie fietsroutes in de stad kunnen kinderen veilig met de fiets naar school. Ook de gemeente zet met projecten al langer in op meer fietsende schoolkinderen. Toch zijn er nog wijken waar kinderen opvallend vaak met de auto naar school gebracht worden. We weten allemaal welke voordelen kleven aan meer fietsen, zoals schonere lucht, gezondheid en efficiëntie. Raadslid Marieke van Doorn vroeg het college daarom inzichtelijk te maken hoe in toekomst meer kinderen met de fiets naar school kunnen gaan. Een meerderheid van de Haagse raad stemde in met het fietsvoorstel.

Natuurlijk is fietsen niet altijd mogelijk. Bij grotere afstanden zijn vaak andere vervoersmiddelen nodig. Dat neemt niet weg dat de gemeente wel zoveel mogelijk het goede voorbeeld moet geven. D66 vindt dat er wanneer mogelijk  klimaatneutraal gereisd moet worden tijdens dienstreizen. Er zijn al wel duurzaamheidsregels, maar door een gebrek aan registratie is niet inzichtelijk of die regels ook nageleefd worden. Dennis Groenewold dwong via een motie af dat er betere registratie komt van dienstreizen en daardoor komt er meer focus op de duurzaamheid van een reis.

Teruglezen 

Ben je benieuwd naar de hele inbreng tijdens de begrotingsraad? De volledige spreektekst van fractievoorzitter Hanneke van der Werf vind je door hier te klikken.