Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 13 december 2018

Aanpak eenzame jongeren noodzakelijk

D66 wil meer aandacht voor eenzaamheid onder jongeren. Bijna de helft van de Haagse jongeren kampt met eenzaamheid, blijkt uit een rapport van de GGD. Raadslid Fonda Sahla (D66) wil daarom dat vereenzaming een prominente plek krijgt in het zogenoemde jongerenconsult dat middelbare schoolleerlingen hebben. “De cijfers zijn alarmerend. Bestaande maatregelen tegen eenzaamheid richten zich vooral op ouderen. We willen ook een duidelijke focus op jongeren, want vereenzaming onder die groep is een serieus probleem en vaak nog een taboe”, waarschuwt Sahla.

Oplossing

In de derde klas van het vmbo en in de vierde klas van de havo en het vwo vullen leerlingen een vragenlijst in over hun leefstijl en gezondheid. Wanneer nodig gaat een jeugdverpleegkundige in gesprek met een jongere over het ingevulde formulier. D66 ziet graag dat vragen over eenzaamheid een belangrijk onderdeel worden van dit proces. Dit maakt het mogelijk om hulp te bieden. Tevens ziet D66 een meerwaarde om rond de overgang van basis- naar de middelbaar onderwijs een extra consult in te passen. “De overgang naar middelbaar onderwijs is een stressvolle periode, zeker voor jongeren die al eenzaamheid ervaren. Extra aandacht gericht op eenzaamheid kan dan erg wenselijk zijn en daarom zou er een extra consult moeten komen”, aldus Sahla.

Gevolgen 

Eenzaamheid onder jongeren is vaak onzichtbaar. Online kan een jongere bijvoorbeeld tonen dat het goed gaat, maar dan kan het fysiek nog steeds alleen zijn. Jongeren die zich langdurig eenzaam voelen, lopen een groter risico psychische problemen te ontwikkelen. Het risico op depressies, een laag zelfbeeld, slaap- en verslavingsproblemen liggen op de loer. Deze problemen kunnen lang doorwerken in het latere leven, met alle gevolgen van dien. Sahla heeft haar plan schriftelijke aan het college kenbaar gemaakt.