Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 23 december 2018

Afdeling D66 Den Haag zoekt nieuwe bestuursleden

Tijdens de Algemene Afdelingsvergadering op maandag 18 februari 2019 vinden verkiezingen plaats voor het afdelingsbestuur van D66 Den Haag. Het betreft de volgende vier vacaturesvoorzitter / penningmeester / secretaris politiek / algemeen bestuurslid (portefeuille talentontwikkeling & opleidingen).

De termijnen van zowel de voorzitter, de penningmeester en het algemeen bestuurslid lopen regulier af. De huidige afdelingsvoorzitter Emily van de Vijver is niet herkiesbaar. Zowel Maartje van Putten (penningmeester) als Ange de Beer (talentontwikkeling & opleiding) zijn wel herkiesbaar voor een (gedeeltelijk) nieuwe termijn. Jasper Veen kandideert zich voor de voorzittersvacature en daardoor is ook de bestuurszetel van secretaris politiek vacant.

Op maandag 18 februari worden een voorzitter, penningmeester, secretaris politiek en algemeen bestuurslid (portefeuille talentontwikkeling en opleidingen) verkozen. De vacatureteksten kun je vinden via Vacatureteksten-D66-Den-Haag (dec2018)

Alle bestuursleden zijn medeverantwoordelijk voor de organisatie en het bestuur van de D66 afdeling Den Haag. Bestuursleden worden verkozen voor een termijn van drie jaar.

Houd er rekening mee dat een bestuursfunctie tijd kost. Het is vrijwilligerswerk, maar daarmee niet vrijblijvend. De bestuursfuncties zijn volledig onbezoldigd.

Als je gekozen wordt als bestuurslid, ga je een termijn aan van drie jaar. Dat betekent dat je mandaat afloopt rond de gemeenteraadsverkiezingen in 2022, en dat je daarom bij deze verkiezingen geen kandidaat voor de gemeenteraad kunt zijn.

Reageren

Wil je reageren op één van deze vacatures? Stuur dan uiterlijk dinsdag 15 januari een motivatie en CV aan Sander Pulles (secretaris D66 Den Haag) via bestuur@d66denhaag.nl. Hierop volgt een gesprek met bestuursleden om de kandidatuur en de wederzijdse verwachtingen te bespreken. De kandidaten zullen voorafgaand aan de AAV van 18 februari 2019 in een e-mail aan de leden worden gepresenteerd. Op deze AAV kiezen de leden de nieuwe bestuursleden. De gekozen bestuursleden treden direct na de AAV aan.

Wil je meer informatie over deze vacatures? Neem dan contact op met de huidige bestuursleden.