Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 21 december 2018

D66 in de raad: toegankelijke trams en meer groen Vijzelstraat

De laatste raadsvergadering van 2018 had een bomvolle agenda. Vlak voor het verstrijken van het kalenderjaar heeft de Haagse raad onder meer gesproken over de aanschaf van trams, een nieuwe kantorenstrategie en over de mogelijke verkoop van een stuk grond op de Vijzelstraat aan omwonenden. D66 diende twee moties in en beide hebben het unaniem gehaald.

Trams

Den Haag gaat binnenkort nieuwe trams bestellen. D66 wil dat de nieuwe Haagse trams voor iedereen toegankelijk zijn, dus ook voor mensen in een rolstoel of met een visuele beperking. Daarom diende raadslid Marieke van Doorn een voorstel in om te zorgen voor trams die goed aansluiten op het perron. Dat betekent vrijwel geen hoogteverschil en geen spleet tussen perron en voertuig. Daarnaast vroeg Van Doorn in haar motie om de trams zo in te richten dat mensen met een visuele beperking ook makkelijk mee kunnen reizen. Het voorstel is door de raad aangenomen. 

Vijzelstraat

Dennis Groenewold houdt zich al langere tijd bezig met een stuk bouwgrond aan de Vijzelstraat op Scheveningen. Een ontwikkelaar wil er eigenlijk bouwen, maar het stadsbestuur lijkt geen toestemming te geven voor die bouwplannen. Omwonenden zien liever dat zij het stuk grond kunnen kopen om hun tuinen uit te breiden. Dat zou onder meer extra groen opleveren. Daarom diende Groenewold een motie in die het college verzoekt om de ontwikkelaar kenbaar te maken dat de raad liever ziet dat de grond door bewoners aangekocht wordt. De raad nam het voorstel van D66 unaniem aan. Het stadsbestuur, de ontwikkelaar en bewoners zullen om tafel gaan om de mogelijkheden te bespreken.

Kantorenstrategie

De raad sprak donderdagavond ook over de kantorenstrategie. Het is belangrijk dat bedrijven de ruimte krijgen om te ondernemen in onze stad. Een goed aanbod van kantoren en een prettig vestigingsklimaat zijn belangrijk voor de Haagse economie. Daniel Scheper toonde zijn tevredenheid over de plannen van het stadsbestuur. Wel zag hij op het gebied van verduurzaming nog wel kansen die onbenut blijven in de kantorenstrategie. Het lijkt er momenteel op dat lang niet alle Haagse kantoren in 2023 aan de duurzaamheidseisen voldoen. Scheper forceerde in het debat dat het college een ronde gaat doen bij de kantoren die nog niet voldoen aan de duurzaamheidscriteria. Het doel van de rondgang is dat die kantoren versneld verduurzamen.

Reces

De vergadering was het politieke slotstuk voor 2018 wat betreft de Haagse raad. Tot begin januari is er reces. Natuurlijk kunt u ons wel gewoon bereiken via telefoon, mail en onze sociale media. D66 Den Haag wenst iedereen fijne feestdagen en het allerbeste voor 2019!