Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 14 december 2018

Gemeente pakt gevaren kunstgras aan

Raadslid Daniël Scheper (D66) is opgelucht dat het Haagse stadsbestuur de mogelijke gevaren van kunstgras erkent en actie onderneemt. De gemeente start op aandringen van Scheper een milieuonderzoek naar de bodemkwaliteit rondom kunstgrasvelden in Den Haag. Als de resultaten van het onderzoek daar aanleiding voor geven, zal de gemeente de kunstvelden versneld vervangen. “Dit is goed nieuws voor de volksgezondheid en het milieu”, aldus Scheper.

Vervuiling

Den Haag telt nog een flink aantal kunstgrasvelden waarvan de dempingslaag bestaat uit resten van autobanden. Eerder onderzoek van het RIVM toont al aan dat het zogenoemde rubbergranulaat slecht is voor het ecosysteem, omdat het de biodiversiteit aantast. De sloten rondom velden worden vervuild met schadelijke stoffen die vrijkomen uit de rubberen dempingslaag. Dat betekent dat ook ons grondwater wordt aangetast. Bovendien is niet uit te sluiten dat de dempingslaag ongezond is voor spelers en toeschouwers. “Het is belangrijk dat de gemeente nu opdracht geeft voor een uitgebreid milieuonderzoek en de velden saneert als het onderzoek daar aanleiding voor geeft”, aldus Scheper.

Hittestress

In debat met Scheper heeft het stadsbestuur ook toegezegd te werken aan een speciaal hitteplan. In de zomermaanden kan het op een kunstgrasveld extreem warm worden. De hittestress kan schadelijk zijn voor spelers en toeschouwers. “Ik vind het goed dat de gemeente een speciaal plan voor warme dagen opstelt. We moeten de veiligheid van spelers immers kunnen garanderen en warm weer in combinatie met kunstgras is een potentieel risico”, waarschuwt Scheper.