Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 22 februari 2019

Blog Birgül: Aan de slag met banen

Den Haag gaat aan de slag met banen. In een vergadering van de Commissie Samenleving zijn plannen besproken om meer Hagenaars aan het werkt te helpen. Raadslid Birgül Özmen blogt over de plannen van de wethouder en welke kansen ze nog ziet. 

Ruim 27.000 stadsgenoten staan helaas langs de zijlijn van de arbeidsmarkt. D66 is blij met het nieuwe Banenplan van dit stadsbestuur. Het doel is om de komende jaren 500 extra mensen uit de bijstand te helpen. Werk betekent meer dan alleen een inkomen. Het zorgt voor het gevoel daadwerkelijk een steentje bij te dragen aan de samenleving, jezelf te ontwikkelen en het levert sociale contacten op.

Werkgevers

In de gepresenteerde aanpak is een belangrijke rol voor werkgevers in onze stad weggelegd. Zij creëren immers werkgelegenheid. In het Banenplan staan veel nieuwe acties, zoals akkoorden met kansrijke sectoren en de lancering van het werkgeversnetwerk. Ik heb het college opgeroepen om ook de energiesector hoog op de agenda te houden met het oog op de energietransitie de komende jaren.

Opleidingsleenfonds

In het Banenplan kondigt de wethouder een Opleidingsleenfonds aan. Dit geeft mensen die zich willen ontwikkelen een steuntje in de rug om zich bij- of om te scholen. Zeventig procent van de bijstandsgerechtigden heeft helaas geen startkwalificatie en dus is het fonds een goede kans. Toch bleek helaas in de commissievergadering dat de plannen hiervoor nog niet goed afgerond zijn. Dit vind ik een gemiste kans en daarom zal ik de komende Raad een motie indienen om het College op te roepen haast te maken met de uitwerking hiervan en een communicatietraject op te zetten om iedereen die hier recht heeft over te informeren. Werk aan de winkel!

Ondernemend uit de bijstand

Twee jaar geleden is Den Haag begonnen met het experiment om bijstandsgerechtigden te ondersteunen bij het starten van hun eigen onderneming. Binnen dit experiment waren twee sporen. De individuele trajecten en collectieve trajecten. D66 is blij dat de individuele trajecten succesvol zijn gebleken en dat Den Haag hiermee doorgaat. Over de collectieve trajecten is nog veel onduidelijkheid. Ik heb het college opgeroepen de mogelijkheden hiervoor in de toekomst niet uit te sluiten en ben blij met de toezegging van de wethouder op dit punt.

Preventie

Het voorkomen van werkloosheid is beter dan genezen, daarom blijft onze fractie zich volop inzetten voor onderwijs, het bestrijden van vroegtijdig schoolverlaten en een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Als mensen toch in de bijstand belanden moet er wel een vangnet zijn voor degenen die daar recht op hebben.