Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 27 maart 2019

D66: Integratieklas als perfecte vorm van speciaal onderwijs 

Raadslid Fonda Sahla (D66) pleit voor de introductie van integratieklassen in Den Haag. Dit zijn aparte klassen voor speciaal basisonderwijs, maar wel ondergebracht op reguliere scholen. Het aantal kinderen in Den Haag met een indicatie voor speciaal onderwijs stijgt. De wachttijd voor een plek kan momenteel wel oplopen tot anderhalf jaar. Iedere maand dat een kind met indicatie langer moet wachten op een passende plek zorgt voor achterstanden bij de leerling en extra druk bij de docenten in het reguliere onderwijs. “Door het systeem met integratieklassen krijgen kinderen de begeleiding die ze nodig hebben, zonder uit hun vertrouwde schoolomgeving weg te moeten. Ook haalt werkdruk weg bij het reguliere onderwijs en verkort het de wachtlijsten”,  legt Sahla uit.

Win-win

Leerlingen in een integratieklas krijgen onderwijs op de locatie van een reguliere school, maar wel in een speciale setting met toegesneden begeleiding. Naast het terugdringen van wachtlijsten en het verlagen van werkdruk bij docenten, ziet Sahla nog meer voordelen. “Vriendschappen in de wijk en op school blijven in stand, omdat ze op hun eigen school kunnen blijven. Ze blijven meedoen aan gezamenlijke pauzes en andere gezamenlijke sociale activiteiten binnen de school”, aldus Sahla. 

Haagse pilot

In de provincie Noord-Brabant werkt een aantal scholen al succesvol met integratieklassen op reguliere scholen. Sahla vraagt het Haagse stadsbestuur om scholen die aan de slag willen met deze integratieklassen in Den Haag te ondersteunen bij de invoering. “De integratieklas kan een win-winsituatie opleveren. Als het een succes wordt, zie ik graag dat de wethouder onderzoekt of het op grotere schaal kan”, aldus Sahla.