Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 26 april 2019

D66 enthousiast over wijkrechter in alle buurten 

In alle stadsdelen van Den Haag kunnen inwoners binnenkort een beroep doen op de wijkrechter. Fractievoorzitter Hanneke van der Werf (D66) vroeg vorig jaar om een proef met deze laagdrempelige vorm van rechtspraak. De pilot in Escamp is succesvol verlopen en het stadsbestuur heeft daarom besloten overal in de stad wijkrechters in te zetten. “De uitbreiding van het project naar alle stadsdelen is goed nieuws. De reguliere rechtsgang is vaak moeilijk en kostbaar. Veel inwoners vinden de weg niet in dat doolhof. De wijkrechter is toegankelijker, sneller en goedkoper.”, aldus Van der Werf.

Oplossing

De wijkrechter zorgt voor eenvoudige en bindende bemiddeling tussen inwoners van onze stad.  Het is een perfect middel voor onder meer burenruzies. De emoties lopen dan vaak hoog op en meestal is er een geschiedenis aan oud zeer en opgekropte frustratie. Van der Werf: “De wijkrechter kijkt verder dan het juridische conflict en zorgt op een toegankelijke en respectvolle manier dat beide partijen weer samen door een deur kunnen. Het is belangrijk dat inwoners uit alle Haagse wijken daar nu terecht kunnen.”

Uitbreiding

Tijdens de pilot in Escamp kwamen vooral kleine problematieken voorbij, zoals geluidsoverlast van de buren of het gooien van peuken op onderliggende balkons. Het zijn relatief simpele zaken waarvoor de stap naar de rechter vaak te groot is, maar die wel flinke impact hebben op het leven van betrokkenen. De tussenkomst van de wijkrechter biedt dan uitkomst. De gemeente ondersteunt de uitbreiding van het project onder meer door ruimtes in de wijken beschikbaar te stellen voor de wijkrechter.