Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 17 mei 2019

D66 in de raad van 16 mei: duurzaamheid en OV

D66 heeft tijdens de raadsvergadering van donderdag 16 mei met succes twee voorstellen ingediend. Tijdens de bespreking van de plannen voor verduurzaming van Den Haag heeft Dennis Groenewold een motie ingediend. Tijdens het agendapunt over de strategische agenda van de MRDH, diende Marieke van Doorn succesvol een amendement in.

Gezondheid en veiligheid

D66 wil de aarde weer gezonder maken, zodat onze kinderen er ook nog kunnen leven. De kadernota duurzaamheid geeft daar richting aan. “Het is nu tijd voor actie en we moeten alle kansen pakken die er liggen”, zei Groenwold tijdens zijn inbreng. Draagvlak is daarbij van cruciaal belang. Het belichten van directe veiligheid- en gezondheidsvoordelen van de energietransitie blijft nu nog vaak onderbelicht. Daarom deed D66 het voorstel om bij informatievoorziening over de energietransitie ook duidelijk aandacht te besteden aan het veiliger en gezonder worden van de woonomgeving als extra winstpunt. Een goed voorbeeld is het gasloos maken van een woning. Het afkoppelen van gas betekent dat er minder risico’s zijn voor gevaarlijke gaslekken en mogelijke explosies. De motie is aangenomen. 

Samenwerking

Op de agenda stond ook de bespreking van de strategische agenda van de MRDH. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag is een samenwerkingsverband van 23 gemeenten in de regio op het gebied van onder meer verkeer en openbaar vervoer. D66 wil een stad die goed bereikbaar is met het ov. Grote investeringen in rails op de Binckhorst, richting het strand en richting de Leyweg staan op stapel. Dat vraagt om goede samenwerking met de hele Haagse regio. Raadslid Marieke van Doorn heeft met een aangenomen amendement nog eens vastgelegd dat Den Haag samen met andere gemeentes zal optrekken om doelen voor beter openbaar vervoer te halen.