Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 11 mei 2019

D66: voorkom verminking jonge Haagse meisjes

Fractievoorzitter Hanneke van der Werf (D66) pleit voor maatregelen om vrouwenbesnijdenissen te voorkomen. De besnijdenissen vinden meestal op jonge leeftijd in het buitenland plaats. Pas op latere leeftijd komt het door klachten bij seks en bevallingen aan het licht. Hoewel de ingreep verboden is in Nederland, schat de GGD dat er alleen al in de regio Den Haag ongeveer vijfduizend meisjes besneden zijn of het risico daarop lopen. “Er moet meer aandacht komen voor dit probleem en het is belangrijk deze meisjes beter te beschermen tegen deze verminking. Ik wil van het stadsbestuur weten welke stappen het kan nemen en hoe we deze gemeenschappen beter kunnen bereiken”, aldus Van der Werf.

Preventie

GGD Haaglanden heeft momenteel een preventieprogramma om vrouwenbesnijdenis tegen te gaan. D66 wil weten of dat programma voldoende werkt. De partij ziet ook kansen voor betere samenwerking met de gemeenschappen in Den Haag waar vrouwenbesnijdenis voorkomt. “Om dit probleem adequaat aan te pakken is het noodzakelijk om in gesprek te gaan met betrokkenen en gericht in specifieke kringen voorlichting te geven over de gevolgen van vrouwenbesnijdenis”, benadrukt Van der Werf.

Toezicht

Door het Nederlandse verbod op vrouwenbesnijdenis wordt voor de operatie meestal uitgeweken naar het buitenland. Vaak komt de ingreep pas aan het licht wanneer vrouwen op latere leeftijd met klachten bij medici terecht komen. Haagse verloskundigen zeggen met regelmaat vrouwen in hun praktijk te zien die op jonge leeftijd zijn besneden.