Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 9 mei 2019

Verbetering verkeersveiligheid in binnenstad Den Haag

D66, PvdA en PvdD zijn verheugd dat het stadsbestuur de veiligheid in voetgangersgebied van het Haagse Hofkwartier wil aanpakken. Het college zegt in beantwoording op schriftelijke vragen van de drie partijen dat het bereid is met een plan te komen. Het streven is om een overzichtelijkere situatie te maken die veilig en bereikbaar is. “Het is goed nieuws dat het stadsbestuur aan de slag gaat met de verkeersveiligheid in de Haagse binnenstad”, aldus raadslid  Marieke van Doorn (D66).
 
Autoverkeer
Het Noordeinde in het Haagse Hofkwartier heeft recent een grondige herinrichting ondergaan en dit heeft niet op alle fronten goed uitgepakt. De nieuwe inrichting heeft als gevolg dat er wel eens auto’s zijn die het winkelgebied binnenrijden. “In de praktijk blijkt dat de nieuwe situatie voor gevaar zorgt en dat is in het bijzonder voor winkelend publiek riskant”, legt Janneke Holman (PvdA) uit. Het stadsbestuur heeft besloten extra bebording te plaatsen die duidelijk maakt waar het voetgangersgebied begint en binnen welke venstertijden bestemmingsverkeer wél mag binnenrijden.
 
Overleg
Fietsers kiezen tegenwoordig ook vaker de route over het Noordeinde, dan voor de herinrichting. Het college erkent dat de huidige situatie met winkelend publiek en fietsers tot problemen kan leiden. Daarom is het college bereid het geldende verkeersregime op het Noordeinde als geheel ter verbetering te herzien. Voor de mogelijke herziening gaat het stadsbestuur dit voorjaar nog in overleg met bewoners, ondernemers en belangenorganisaties. “Als de verkeerssituatie in de binnenstad verbetert, dan wordt het voor iedereen fijner om in het Haagse centrum te zijn”, aldus Robin Smit (PvdD).