Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 11 juni 2019

D66: Neem mening bewoners bij alle bouwprojecten serieus

Raadslid Dennis Groenewold (D66) wil dat inwoners van Den Haag bij alle bouwplannen de kans krijgen om mee te praten. Bij wijzigingen van bestemmingsplannen krijgen bewoners een uitvoerige reactie van de gemeente als zij hun mening insturen. Dat zijn de zogenoemde zienswijzen. Bij andere bouwprojecten is dat vaak niet het geval en dat is een slechte zaak. “Bewoners voelen zich vaak niet serieus genomen en dat zorgt vaak voor extra weerstand in de buurt. Als iemand de moeite neemt om een mening over een plan te delen, dan moet die mening wel serieus meegenomen worden in de overwegingen”, zegt Groenewold.

Eenduidige procedure

In de huidige situatie lijkt de gemeente geen eenduidige procedure te hanteren voor de ingediende zienswijzen van bewoners bij bouwprojecten. D66 pleit ervoor dat in alle gevallen dezelfde uitgebreide procedure geldt en dat de inspraak van inwoners goed meegenomen wordt. “Het is belangrijk dat inwoners van onze stad bij elk bouwproject de ruimte krijgen om mee te praten. Daarom moet het stadsbestuur zo snel mogelijk zorgen dat bij alle bouwplannen de mening van de inwoners serieus behandeld wordt.”

D66 heeft het verzoek om de inspraak bij bouwplannen te verbeteren schriftelijk aan het college voorgelegd.