Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 14 juni 2019

Optie wietexperiment blijft en betere spreiding coffeeshops

Tijdens het debat over het Haagse coffeeshopbeleid heeft D66 succesvol drie voorstellen mede ingediend. De gemeente blijft de ontwikkelingen van het experiment met gereguleerde wietteelt volgen en houdt ruimte voor de proef als de voorwaarden toch nog veranderen. Het plan om coffeeshops beter over de stad te spreiden kon ook rekenen op een meerderheid, evenals het voorstel om de strafmaat bij overtreding van de regels voor minderjarigen redelijker te maken

Voorwaarden

Met de huidige voorwaarden blijkt er niet voldoende steun in de stad voor een Haagse proef met een zogenoemde gesloten coffeeshopketen. De gecontroleerde teelt van wiet helpt om de criminele achterdeur van coffeeshops te sluiten en door controle op kwaliteit verkleint het gezondheidsrisico voor gebruikers. “Voor een proef binnen het huidige kader is onvoldoende steun onder coffeeshophouders en hun steun is wel noodzakelijk. Bovendien worden burgemeesters nu gedwongen coffeeshops te sluiten die niet mee willen werken, dat gaat ons te ver. Het is daarom goed dat we geregeld hebben dat een wietexperiment optioneel blijft als Haagse voorwaarden in de toekomst toch mogelijk blijken”, aldus fractievoorzitter Hanneke van der Werf (D66).

Overconcentratie

Van der Werf is ook blij dat de motie over betere spreiding van coffeeshops over de stad is aangenomen. Hoewel het vaak niet eens de coffeeshops zelf zijn die overlast veroorzaken, zorgt de stroom mensen die eropaf komt wel geregeld voor overlast in buurten. En uit de praktijk blijkt dat dat vooral bij meerdere coffeeshops op 1 plek het geval is. Rondom de Weimarstraat en in het Zeeheldenkwartier zit momenteel een hoog aantal coffeeshops relatief vlakbij elkaar, met een te grote stroom mensen tot gevolg. Door het aangenomen voorstel neemt de gemeente een serieuze rol bij het mogelijk maken van verplaatsingen van coffeeshops en het realiseren van betere spreiding over de stad.

Werkbaar

Het voorstel om anders om te gaan met de huidige handhavingscritera bij het aantreffen van minderjarige in een coffeeshop is ook aangenomen. Een coffeeshop wordt direct gesloten als iemand onder de achttien aanwezig is. “Hoewel het belang van de minimumleeftijd hoog in het vaandel staat, moet de regelgeving wel werkbaar zijn voor coffeeshophouders”, aldus Van der Werf. Het stadsbestuur komt met een voorstel voor beleid waarin de straffen meer in verhouding staan tot de overtreding.