Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 juli 2019

D66 regelt nieuwe aanpak criminele ondermijning

De Haagse gemeenteraad heeft ingestemd met een nieuwe aanpak om criminele ondermijning beter te bestrijden. Ondermijnende criminaliteit is een vorm van misdaad waarbij bestaande maatschappelijke structuren gebruikt worden voor het uitvoeren van illegale praktijken. D66-fractievoorzitter Hanneke van der Werf: “We krijgen steeds meer signalen dat criminelen op een slimme manier de dienst uitmaken en illegaal hun geld verdienen. Dat tast mijn gevoel van rechtvaardigheid aan. Ze creëren daarmee oneerlijke concurrentie voor anderen. Ook leveren de schimmige praktijken overlast op en kan het leiden tot uitbuiting van mensen.” 

Met dit voorstel wil D66 voorkomen dat kwaadwillenden hun gang kunnen gaan in Den Haag. Onder meer bewoners rondom de Weimarstraat melden al langer dat er mogelijk sprake is van structurele criminele activiteit in hun buurt. Met het door de gemeenteraad aangenomen voorstel kan die problematiek in beeld worden gebracht en worden er maatregelen genomen om de criminaliteit aan te pakken. 

Drie stappen

De nieuwe aanpak van ondermijning bestaat uit drie stappen. De eerste stap is het aanwijzen van een geografisch begrensd focusgebied. Binnen een gebied waar veel vermoedens of aanwijzingen van ondermijning zijn, moet de informatiepositie verbeteren. Het tweede onderdeel is de koppeling van beschikbare data en informatie van bijvoorbeeld de Politie, Belastingdienst en de Inspectie SZW. Zo kan er per pand in een focusgebied gekeken worden of er opmerkelijke zaken naar boven komen. Wie bezitten de panden, wat voor ondernemingen zijn er gevestigd, hoeveel mensen en bedrijven staan er ingeschreven, is de omzet verklaarbaar en strookt dit met de belastingaangifte? Het combineren van deze data vindt nu nog niet plaats. Ten derde is het van groot belang dat welwillende bewoners en ondernemers signalen uit de praktijk afgeven bij een door de gemeente aangestelde contactpersoon. Een buurtbewoner kan bijvoorbeeld opmerken dat er nooit een klant bij een winkel te zien is, terwijl de verzamelde data toont dat omzet wel erg hoog is. Dat kan duiden op misstanden.

Het hele plan lezen? Klik hier 

In het kort: 

  • Extra medewerkers (fte’s) in dienst om de nieuwe ondermijningsaanpak op te zetten en te fungeren als centraal meld- en aanspreekpunt.
  • Actief verzamelen en koppelen van informatie om misstanden en illegale praktijken op te sporen.
  • Omwonenden en ondernemers van een geselecteerd focusgebied worden actief geïnformeerd middels een informatiebijeenkomst.
  • Start al begin 2020.