Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 19 september 2019

Algemene Politieke Beschouwingen: De stad groeit

Bij de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) over de toekomst van Den Haag roept onze fractievoorzitter Van der Werf op om nieuwe verzuiling tegen te gaan. We hebben democratische vernieuwing nodig, zodat het in Den Haag niet hoeft uit te maken of je tot een minderheid of meerderheid behoort. Den Haag heeft nu al 530.000 inwoners, dat worden er ruim 600.000. Dat zorgt voor uitdagingen en kansen voor een duurzame aanpak van wonen, verkeer en voorzieningen.
Lees hieronder haar hele beschouwing:

De stad groeit.
Den Haag heeft nu al 530.000 inwoners, dat worden er ruim 600.000.
Dat zorgt voor uitdagingen, op het gebied van wonen, verkeer en voorzieningen.
Maar ook voor kansen, bijvoorbeeld om het voortaan duurzamer aan te pakken.
Keuzes die we nu maken zijn bepalend voor hoe de stad er over 30 jaar uitziet.
Een veilige aanname: rustiger zal het niet zijn..
Hoe gaan we dan met elkaar om?

De groei zorgt voor druk, want het wordt letterlijk drukker, ook op straat.
Wie zijn al die anderen, met wie je jouw stad deelt?
Als kind leerde ik in de jaren negentig op school dat de verzuiling voorbij was.
Alleen de NRCV-gids bij ons thuis herinnerde elke week aan de protestantse wortels van
de opa’s en oma’s.
Maar traditionele katholieke sportverenigingen en rode vrouwenclubs zie je niet meer.
Het leven is er vrijer op geworden, maar als je nu om je heen kijkt
vraag ik me af: zijn mensen zich naar die vrijheid aan het gedragen?

Het hokjesdenken is nooit uit de mode geraakt.
Aan de hand van een snipper informatie delen we elkaar in.
Het ene spreekt vaak al voor het ander.
Wie voor het klimaat is, is tegen zwarte piet.
Wie tegen immigratie is, is voor de Brexit.
De loopgraven zijn steeds overzichtelijker geworden.
You’re either with us, or you’re against us.
Welkom in de wereld van de nieuwe verzuiling.

Maar de hokjes-geest heeft ook grenzen.
Want, zoals meestal, is de werkelijkheid kleurrijker dan zwart of wit.
De gele hesjes, met protest als gemene deler, gingen van zacht naar hard geel.
De haat tegen de overheid verenigde anarchisten en prinsenvlagdragers.
Een andere in die categorie, zijn dierenvrienden nou meestal links of juist rechts?
Kijken beide groepen naar de Luizenmoeder?
Of is de humor in die serie niet correct genoeg?
Of juist fout vanwege de omroep, de NPO?

Het zijn automatische denkprocessen geworden, terwijl het van niemand hoeft.
Sterker nog: we hadden ons toch hieruit vrijgemaakt?
Het tegenovergestelde lijkt te gebeuren: hoe harder je roept, hoe dieper je je ingraaft.
Maar waarom zou je bij een zuil willen horen?
Je hoeft toch ook niet te kiezen of je slim, grappig of mooi wil zijn?
Wie wil er nou een kuddedier zijn, in een stad waar plaats is voor zoveel paradijsvogels?
We zijn samen in vrijheid verbonden, maar wat verbindt ons?

Verreweg de meeste mensen in deze stad zijn trots, op het Haagse, of op Agga.
Voor de een komt die trots vanwege zijn of haar baan in de stad van Vrede & Recht,
Voor de ander is het vooral wonen in een stad aan zee.
Voor een derde is die trots ADO, of de multiculturele buurt waar iemand woont.
Voor mij zelf is het vooral de enorme diversiteit in deze stad.
De Haagse Harry’s met hun kettinkjes en die andere kettingen, die met parels, in de theesalon op de Fred.
Dat maakt bijna elke andere gemeente in Nederland saaier dan 070.

Laten we in elk geval de ruimte voor elkaar laten, in een stad waar steeds minder ruimte is.
Steeds meer woningen, steeds meer auto’s, steeds meer kinderen.
De keuzes die we maken in hoe we die groei eruit willen laten zien,
bepalen hoe de stad er over decennia uitziet.
Niet alleen in steen, maar ook in mensen.
Voor wie is er straks niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk plek?
Hoe moet dat, wonen in de Randstad met een laag inkomen?

Als het aan D66 ligt, betekent dat voldoende woningen bijbouwen,
om te zorgen dat er voor meer mensen plek is.
Voldoende woningen in alle segmenten, sociaal, middelduur, betaalbare koopwoningen.
Goed toegankelijk voor iedereen, het liefst in gemengde wijken,
waar al die verschillende mensen elkaar ontmoeten.
Waar een snackbarhouder en een jurist van het Strafhof elkaar tegenkomen bij de bakker in de straat.

Wat betekent dat prettig wonen dan,als gemene deler voor iedereen?
In onze ogen vooral voldoende groen, dat zorgt voor een aantrekkelijke stad.
Niet alleen omdat groen er mooi uitziet, maar ook omdat het nuttig is.
Denk bijvoorbeeld aan het tegengaan van hittestress, maar ook aan buiten spelende kinderen.
Want ja, er moeten meer stenen bij, maar laat dat hand in hand met groen gaan.

Al die mensen moeten ook nog naar hun werk, school, of sport.
Het zou mooi zijn als wij dat allemaal zoveel mogelijk op de fiets doen,
want fietsen is gezond, goedkoop en maakt gelukkig!
Iedere Hagenaar moet zich onbeperkt door de stad kunnen bewegen.
Of je nu een smalle beurs hebt of een goed gevulde portemonnee.
Kwiek op de benen staat, of afhankelijk bent van een rolstoel, rollator of kinderwagen.
Ook daarin willen we dat iedereen mee kan doen, zichzelf ontwikkelt.
En zo op zijn of haar manier kan bijdragen aan een sterke stad.

We hebben iedereen nodig om onze samenleving leuk te houden, de hokjesgeest weer in de fles te krijgen.
De elites van vroeger, die per zuil met hun achterban afspraken maakten, en deze onderling aftikten, zijn er niet meer.
Maar wat stellen wij hier, als de politieke vertegenwoordigers van nu, tegenover?
Om in tijden van digitalisering en globalisering nieuwe verzuiling tegen te gaan
hebben we democratische vernieuwing nodig.
Zodat het nooit uit hoeft te maken of je tot een minderheid of meerderheid behoort.

Hoe zorgen we ervoor dat het algemeen belang voorop staat?
Zonder dat het individu zich niet gehoord voelt?
De stad komt al naar de raad, de raad tegenwoordig ook naar de stad,
Wat wordt de volgende stap?
Bewonersverenigingen zijn een natuurlijke partner.
Maar kunnen we niet verder kijken om de kracht van iedereen te benutten?
Een belangrijk voorwaarde voor meedoen is dat mensen goed geïnformeerd zijn.

Hier in de zaal zien we nog lokale journalisten.
Maar als je naar kleinere gemeenten gaat, droogt dat snel op.
Hoe zorgen we ervoor dat we met z’n allen belang blijven hechten aan kennis van zaken, goede informatie?
Gemeenschappelijke feiten hebben waar je samen over kan discussiëren.
Van verstikkende verzuiling, naar oprechte openheid.
Dat gun ik de Haagse Harry’s, de dames met hun parelkettingen
en alle andere paradijsvogels.

En mijn toekomstige kleine Hagenaartje.