Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 17 oktober 2019

Vergunningsprocedure vreugdevuren moet ieders belang borgen

Vanavond is de gemeenteraad bijeen om de toekomst van de Scheveningse vreugdevuren met oudjaar te bespreken. D66 vindt dat veiligheid, het belang van de omwonenden en het milieu de belangrijkste voorwaarden zijn om het vuur eventueel te laten plaatsvinden.

Spreektekst Hanneke van der Werf:

Negen maanden geleden, debatteerden we hier over de Vreugdevuren.
In afwachting van de evaluatie van de jaarwisseling door de OVV.
Die wond er geen doekjes om: er is tekort geschoten.
Op het gebied van heldere afspraken, het nakomen daarvan
en bij afwijking daarvan ingrijpen.

De gemeente was meer facilitator dan handhaver geworden.

De centrale vraag voor D66 bij dat debat was:
Wie was hier nou de baas?

Uit het OVV-rapport kwam naar voren: het openbaar gezag op dat moment niet.

Bijvoorbeeld op de dag na de nacht van 30 op 31 december.
Waarin de politie door de bouwers werd uitgedaagd,
werd in de driehoek niet besloten om daar tegen op te treden.

Door bijvoorbeeld het teveel aan pallets weg te laten halen, ze zelf weg te halen, of het vuur niet te laten ontsteken.
Zelfs twee weken geleden nog werd een dergelijk scenario door de vorige burgemeester als disproportioneel bestempeld.

Daar heb ik mij over verbaasd.

Pragmatisme, tot welke prijs?
Wanneer is ingrijpen of handhaven, dan wel proportioneel?
Je zou zeggen, bij het ondermijnen van het gezag, met het tartten van de orde?

Sterker nog: als de veiligheid van mensen in het geding komt?

Dat nooit weer.

Geen wederkerig convenant, maar afspraken die,
wanneer geschonden, op consequenties komen te staan.
Er moet de bereidheid zijn, om verkeerd gedrag te bestraffen.
Ik vraag de waarnemend burgemeester hoe hij hierover denkt.

Het waren angstige uren voor de bewoners van Scheveningen.
Hulpverleners moesten uit alle windrichtingen komen, om het vuur de baas te blijven. Wat soms maar net ging, met veel schade tot gevolg.
Er zijn nog steeds mensen die tussen wal en schip vallen bij de afhandeling daarvan.
Ik vraag het college: hebben wij in beeld om wie het allemaal gaat, kunnen we als gemeente nog iets voor hen betekenen?

De vraag is: willen we komend jaar al meteen concluderen,
Het mogelijk maken van Vreugdevuren, dat gaan we niet meer doen?
Dat hangt er wat D66 betreft vanaf, op welke manier het kan.
Met veiligheid als belangrijkste voorwaarde.

En binnen de kaders die het college in reactie op de aanbevelingen van de OVV noemt.
Uiteraard via een vergunningsverlening waarmee je niet alleen harde afspraken maakt,
Maar waardoor je mensen er ook beter aan kan houden.
En misschien nog wel belangrijker: verschillende go/no go momenten, waarbij het afblazen van de vuren, WEL een geloofwaardig scenario is.

Steunt de heer Remkes deze ingezette lijn? Of heeft hij hier nog andere gedachten of aanbevelingen bij?

Daarbij: het beperken van de hoogte en omvang van de vuren, staat per definitie op gespannen voet met het wedstrijdelement, dat er altijd tussen Scheveningen en Duindorp was.

Hoe ziet de burgemeester dat, hoe maken we duidelijk, dat een race naar de top in deze vorm niet meer mogelijk kan zijn?

Politiek is altijd een belangenafweging.
We moeten elk jaar opnieuw kijken:
Wat zijn de voor en nadelen, hoe wegen die tegen elkaar op?
Veiligheid en overlast versus feestelijkheid en aantrekkingskracht.
Bouwers, bewoners, toeristen, hulpverleners, zovelen hebben hiermee te maken.
De vergunningsprocedure moet het belang van iedereen borgen.

Hebben we dat niet alleen met de bouwers maar ook proactief met de bewoners van Scheveningen opgepakt, vraag ik het college?Een andere belanghebbende is het milieu. Met kwetsbare natuur, het geliefde Westduinpark en Meijendel om de hoek, en een recent stikstofprobleem.
Hoe reƫel is het om te denken dat de komende jaren, ontheffingen op de wet milieubeheer voor de vreugdevuren verleend blijven worden?
Ik ben benieuwd hoe het college dat inschat.

De aanvragers moeten een veiligheidsplan indienen, dat wordt getoetst.
De vraag is: wanneer zijn die aanvragen getoetst en wat komt daaruit?
Is er een tussenstand wat betreft de aanvragen voor komende jaarwisseling?

Hoe worden wij als raad erin meegenomen, dat het daadwerkelijk aan de door ons gestelde eisen voldoet?
En zijn er alternatieven bedacht, mocht het op deze wijze komende jaarwisseling niet meer lukken?

Ik ben oprecht benieuwd of het concept van vreugdevuren, in deze beperkte vorm ook kan werken.
En zie uit naar de reactie van de heer Remkes.