Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 december 2019

Meer invloed voor bewoners in Den Haag

Dankzij D66 gaat Den Haag een experiment doen met een met bewonersforum. Dit is opgenomen in het nieuwe coalitieakkoord. In zo’n forum nemen door loting gekozen inwoners van Den Haag plaats, die over belangrijke onderwerpen die spelen in de stad een advies uitbrengen aan de gemeenteraad. Raadslid Dennis Groenewold: “Hiermee zetten we weer een stap om inwoners meer te laten meepraten met wat er in de stad gebeurt.”

In minimaal twee wijken wordt een proef gedaan met de fora. Inwoners die worden ingeloot gaan met elkaar op zoek naar informatie en discussiëren over een onderwerp dat in hun buurt speelt. Het voordeel van een bewonersforum is dat de uitkomst ervan een afgewogen rapport is met een goed onderbouwd advies waar de raad of college mee aan de slag kan. Als de proef slaagt kan het bewonersforum vaker worden ingezet.

Zowel het college als de raad kan het initiatief namen om zo’n bewonersforum in te stellen. Op deze manier kan vanuit de Haagse politiek dus actiever om de mening van inwoners worden gevraagd. Groenewold: “Dit is een mooie eerste stap naar een opener Haags bestuur. Wij kijken ook nog naar andere initiatieven om nog beter samen te werken met de inwoners van Den Haag.”