Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 december 2019

Toegankelijkheid wordt de norm

Marieke van Doorn

Toegankelijkheid wordt vanzelfsprekend in Den Haag. Dankzij inzet van D66 is dat vastgelegd in het coalitieakkoord met VVD, GroenLinks, PvdA en CDA. Bij beleid van de gemeente wordt standaard uitgegaan van toegankelijkheid. Raadslid Marieke van Doorn: “Iedereen moet volwaardig kunnen deelnemen aan het leven in de stad, ook mensen met een beperking. Met dit akkoord zetten we stappen om dat voor iedereen mogelijk te maken.”

Er wordt geïnvesteerd in een beter toegankelijke openbare ruimte. Mensen met een beperking, maar bijvoorbeeld ook ouders met een kinderwagen, kunnen zich zo beter bewegen in de stad. Ook bij openbare gebouwen, zoals schoolgebouwen of gebouwen van de gemeente, gaan we werken aan de verbetering van de toegankelijkheid.

Verder wordt het Toegankelijkheidsfonds uitgebreid. Maatschappelijke organisaties, winkels en horeca kunnen hier een beroep op doen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld de toegankelijkheid van hun gebouwen verbeteren. Van Doorn: “We gaan de komende jaren heel veel doen. Ik ben trots op de stappen die we gaan zetten voor een nog toegankelijker Den Haag voor alle inwoners.”