Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 31 januari 2020

D66: begroting voor een toekomstbestendig Den Haag

D66 is enthousiast over de begroting voor 2020 die vandaag is gepresenteerd. “Met deze begroting pakken we de grote uitdagingen aan, zoals de woningnood en de energietransitie”, zegt fractievoorzitter Dennis Groenewold. “En dat terwijl we er toch in slagen het huishoudboekje op orde te krijgen”.

Woningen
Het college maakt duidelijk werk van het aanpakken van de woningnood. “We erkennen dit grote probleem. Daarom maken we 50 miljoen euro van de Eneco-opbrengsten beschikbaar om de woningbouw aan te jagen”, zegt Groenewold.

Energietransitie
De begroting heeft ook veel aandacht voor het tegengaan van klimaatverandering. “In 2020 nemen we belangrijke stappen in de energietransitie van de stad met een stedelijk energietransitieplan. D66 kijkt hier echt naar uit, en naar de uitwerking en communicatie hierover. We moeten de inwoners echt kunnen meenemen in de energietransitie van de stad”.

Toegankelijkheid
Ook maakt dit college dankzij D66 werk van toegankelijkheid. Er komt een integrale toegankelijkheidsvisie en met een bijpassend fonds wordt de toegankelijkheid van de stad voor mensen met een beperking verbeterd. Zo maken we van Den Haag een stad voor iedereen.