Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 25 maart 2020

Hulppakket voor Haagse ondernemers

Wethouder Saskia Bruines (D66, Economie) komt met een hulppakket aan maatregelen voor Haagse ondernemers. Zo wil het college de Haagse economie door de coronacrisis helpen. Het noodpakket aan maatregelen van de gemeente komt bovenop die van het Rijk.

Trots op innovatie ondernemers

De wethouder schrijft in een brief aan de ondernemers dat ze zich zorgen maakt over de coronacrisis. “Tegelijkertijd ben ik enorm trots om zoveel hartverwarmende initiatieven te zien waarbij ondernemers elkaar en de Hagenaars proberen te helpen”, zegt de wethouder. “Ik zie veel ondernemers nieuwe manieren zoeken om te blijven ondernemen. De Haagse ondernemer toont zijn innovatieve kracht”.

Groot aantal maatregelen

Er is een speciale pagina op de website van de gemeente waar ondernemers terecht kunnen met al hun vragen over de maatregelen. Een aantal van de maatregelen zijn:

  • Zelfstandigen kunnen voor een periode van 3 maanden aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor hun levensonderhoud
  • Er komt een mogelijkheid tot uitstel van betaling van de toeristenbelasting en de OZB-heffing. Ook komen er betalingsregelingen (zoals uitstel van betalingen) bij achterstallige belastingen.
  • De komende drie maanden zal de gemeente geen bijdrage vragen voor deelname aan de bedrijveninvesteringszones (BIZ).
  • Ondernemers die een pand van de gemeente huren kunnen hun huur later betalen.
  • Er zal coulant worden omgaan met prestatieafspraken die zijn gemaakt met organisatoren van evenementen die subsidie hebben ontvangen van de gemeente.
  • De bevoorrading van winkels zal, daar waar dat kan, gemakkelijker worden door de laad- en lostijden te versoepelen.
  • De gemeente zal extra inkopen zoveel mogelijk lokaal doen.