Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 18 maart 2020

Open brief van wethouder Van Asten aan Haagse musea en theaters

Wethouder Robert van Asten (D66, cultuur) reageert in een open brief aan de Haagse cultuursector op de gevolgen van het coronavirus. “Dit zijn ongekende tijden met ook enorme gevolgen voor de cultuursector” erkent Van Asten. “Met pijn in het hart hebben jullie de musea, podia, filmhuizen en andere culturele instellingen moeten sluiten”.

Samen er bovenop komen
Van Asten spreekt zijn lof uit voor hoe de instellingen ondanks alles toch proberen door te gaan met het aanbieden van culture verdieping, “zoals een rondleiding via Instagram Live door het Kunstmuseum”. De wethouder benadrukt dat “de gezamenlijke overheden voorop stellen dat we er samen bovenop willen komen” en dat de sector zich op dit moment niet druk moet maken over prestatie-eisen. “Zodra er zicht is op herstel, kijk ik graag ook samen met jullie hoe we er samen weer bovenop kunnen komen.”

Lees de volledige brief van Robert van Asten hieronder:

 

Beste mensen,

Dit zijn ongekende tijden met ook enorme gevolgen voor de cultuursector. Met pijn in het hart hebben jullie de musea, podia, filmhuizen en andere culturele instellingen moeten sluiten en evenementen moeten afgelasten. Tegelijkertijd zie ik ook weer mooie initiatieven ontstaan, zoals een rondleiding via Instagram Live door het Kunstmuseum en het bericht dat Movies That Matter via Picl toch nog een klein beetje doorgaat. Maar hoe prachtig deze acties ook zijn, ze verzachten niet de enorme financiële maar zeker ook emotionele pijn die de sector op dit moment voelt.

We staan in nauw contact met andere overheden
Woensdagmiddag heb ik telefonisch overleg gehad met de minister van Cultuur, mijn collega-wethouders in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, IPO en VNG. We hebben de signalen die jullie aan ons hebben overgebracht met elkaar gedeeld en besproken welke maatregelen er nu al genomen worden of nog genomen kunnen worden. Ik wil benadrukken de gezamenlijke overheden voorop stellen dat we er samen bovenop willen komen. Hoe we dat precies kunnen doen en wat de precieze impact is, is voor ons nu ook lastig vast te stellen, maar we blijven hier dagelijks mee bezig.

Het Rijk heeft een uitgebreid noodpakket voor zzp-ers, bedrijven en organisaties
Vanuit de Rijksoverheid is op 17 maart een noodpakket voor banen en de economie gepresenteerd. Meer informatie over het noodpakket banen en economie is hier te vinden. Ook overlegt het Rijk met de cultuursector om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is. Zodra hier meer informatie over beschikbaar is, zullen we dat uiteraard met jullie delen.

Maak je geen zorgen over prestatie-eisen en dergelijke
Vanuit Den Haag wil ik jullie graag het volgende op het hart drukken: maak je op dit moment niet druk over prestatie-eisen, maar zorg voor je mensen, voor jezelf en elkaar. We houden er uiteraard rekening mee dat dit uitzonderlijke tijden zijn, en die vragen om begrip en coulance. Voor de komende tijd bekijk ik samen met de mensen van het team cultuur van de gemeente hoe groot de impact van de situatie is en hoe we hier mee om kunnen gaan. En zodra er zicht is op herstel, kijk ik graag ook samen met jullie hoe we er samen weer bovenop kunnen komen.

In de tussentijd onderschrijven we de boodschap van de minister aan het publiek om het aankoopbedrag van al betaalde kaartjes niet terug te vragen. En hebben jullie creatieve oplossingen om in de komende periode het publiek te blijven betrekken, horen we die graag, denken we met jullie mee en ondersteunen die waar mogelijk.

Houd ons op de hoogte van acute problemen
Blijf in de tussentijd vooral in contact met je contactpersoon binnen het team cultuur. Blijf ons op de hoogte houden van problemen en stel vooral je vragen. We zullen misschien ook niet direct alle antwoorden hebben of dingen nog moeten uitzoeken, maar we horen en inventariseren wat er bij jullie speelt. Jullie signalen zijn en blijven de komende tijd erg belangrijk.

Veel sterkte gewenst de komende tijd!

Robert van Asten

Wethouder Cultuur Den Haag